Vis rettidig omhu: Udfas rentefradraget

JAK Danmark opfordrer regeringen til rettidig omhu: Begynd at udfase rentefradraget nu!

»Renten er netop nu helt i bund, og derfor mener vi, at tiden er inde til en reform af fradraget på rente,« siger formand i JAK Danmark, Jakob Mikkelsen. Han og JAK Danmark foreslår regeringen at planlægge en udfasning af rentefradraget over 10 år.

Fra 73 til 33,5 procent
Siden 1987 hvor rentefradraget nåede sit højeste på 73 procent har skiftende regeringer sænket fradraget på renteudgifterne i Danmark. Med skattereformen fra 2009 er det planlagt at sænke fradraget fra nuværende 33,5 % til ca. 25,5 % i 2019. Men for at sikre lighed skal fradraget helt væk, mener JAK Danmark.

Svage støtter de bedst stillede
»Det er en dybt uretfærdig ordning, at de økonomisk svagest stillede i samfundet, via skatten, skal støtte de økonomisk bedst stillede,« forklarer han.
»Renten er i dag nede på omtrent 2,5 procent og ved en udfasning over 10 år, vil fradraget kunne fjernes uden nævneværdig indflydelse på ejendomsmarkedet,« lyder budskabet fra Jakob Mikkelsen og JAK Danmark.