Virksomhedslederne er Code of Cares nøgle til at øge det sociale ansvar

Code of Care arbejder med socialt ansvar i virksomhederne. Organisationen har stor succes med at engagere virksomhedsledere i arbejdet med at skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer i livet.

”I og med at vi selv er virksomhedsledere, så taler vi til virksomhederne på en anden måde, end hvis vi var offentligt ansatte. Det hører vi fra kommunerne. Når de banker på, lukker virksomheden døren op på klem, når vi gør det, åbner de døren helt op, og vi beder dem om at række hånden frem til samfundets udsatte”, fortæller Lone Østergaard, formand i Code of Cares bestyrelse.

Code of Care er en non-profit organisation bestående af virksomhedsledere, der selv tager et socialt ansvar i deres virksomhed. Organisation blev stiftet for fem år siden af virksomhedsledere i Holstebro.

Med erfaring som udgangspunkt

Peter Nørgaard er idémanden bag Code of Care og fortæller her om de praktiske erfaringer, der fik ham til at starte projektet. ”I vores virksomhed Creativ Company har vi altid taget et socialt ansvar. Faktisk holder vi fast i, at 15 % af medarbejderne skal være fra kanten af arbejdsmarkedet”, udtaler den kreative købmand. Virksomheden Creativ Company, som handler med hobbyartikler i det meste af Europa, startede han for 15 år siden, og til trods for at de i dag er 200 medarbejdere, så holder de stadig fast i at ansætte mennesker med udfordringer i livet. ”Vi driver en rigtig god forretning med sorte tal på bundlinjen på trods af, at vi tager et meget stort socialt ansvar – eller nærmere på grund af, at vi tager et socialt ansvar”, pointerer Peter Nørgaard.

”De værdier, der ligger i en social engageret virksomhed, kan vi se på de 12 bundlinjer, vi gør op i virksomheden. Vi scorer højt på loyalitet, trivsel og engagement. Det gør f.eks., at vi altid har rigtig mange ansøgere til de stillinger, vi slår op”.

De erfaringer ligger til grund for opstarten af Code of Care. Organisationen arbejder i dag for, at den næste bølge af virksomheder skal se værdierne i at tage et socialt ansvar for det enkelte menneske, for de øvrige medarbejdere, for virksomheden og for samfundets skyld.

Der er et stykke vej endnu

I mange år har omkring 19 % af de danske virksomheder haft en erklæret strategi på området, så der er et stort potentiale op til de 100 %.

Med over 500.000 mennesker stående uden for arbejdsmarkedet af psykiske, fysiske eller sociale årsager og 250.000 småog mellemstore virksomheder i landet, så vil udfordringen kunne halveres ved, at de ansatte én hver.

”Dem, der ikke kan bruges til noget i det veltrimmede, industrialiserede samfund, kan bruges til noget andet“. En udtalelse der er til at tage at føle på og sagt af professor Steen Hildebrandt.

Han står, med en række erhvervsledere, sammen om organisationen Code of Care. I fremtiden vil det være et vilkår og en nødvendighed, at erhvervslivet tager hånd om de svageste i samfundet.

Et grundvilkår at vise socialt ansvar

”Hvis din virksomhed på nogen måde skal kunne klare sig på fremtidens globale marked, vil social ansvarlighed blive et grundvilkår for at drive forretning”, siger Steen Hildebrandt.

”Der burde være et fag i folkeskolen, som hjælper børn til at udvikle social intelligens. Den type intelligens som handler om at vise empati og ægte interesse for sine medmennesker”, siger han.

Manglende socialt ansvar koster hvert år samfundet 55 mia. kroner. Det påpeger Det Sociale Netværk med henvisning til en hvidbog fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Her kommer Code of Care ind med deres inspirerende arrangementer, informerende workshops og især deres innovative måde at samle virksomhedslederne omkring en konkret udfordring i deres eget område.

Code of Care i praksis

Organisationen afholder målrettede møder med mindre grupper af virksomheder i et lokalområde, typisk 15-20 virksomhedsledere, der danner en såkaldt Task Force. ”Vi kalder det bevidst en Task Force og ikke en netværksgruppe. Arbejdet med socialt ansvar skal være handlingsorienteret, så der sker noget på området, og ikke bare et netværk med kaffemøder”, forklarer Tommy Wølk, udviklingschef i Code of Care.

”Vi arbejder meget konkret. Det kan være en kommune, der har mange unge uden job eller et ønske om at skabe flere småjobs eller en anden konkret udfordring i kommunen. På den baggrund kontakter vi 20 virksomhedsledere og beder dem om at være med til at gribe udfordringen.  Vi siger til dem: ”Du er en af dem, der kan få noget til at ske, og folk lytter til”. Det er konkret tale, de kan forstå”.

Derefter afholder Code of Care et møde, hvor kommunen præsenterer udfordringen og fortæller om fakta og økonomi i forhold til målgruppen. Det bliver efterfulgt af en involverende strategiproces, hvor virksomhedslederne udarbejder en fælles vision, der skal håndtere udfordringen.

Med visionen som grundlag blomstrer ideerne om arrangementer, initiativer og andre actions, der kan få endnu flere virksomheder til at ansætte udfordrede mennesker. ”Og det er vel at mærke virksomhedslederne i Task Forcen, der selv kommer med de forskellige initiativer. Involvering er vejen til implementering, så den energi der ligger i at gøre noget godt for andre, den blomstrer, når man selv er kommet med idéerne”, argumenterer Tommy Wølk.

Lone Østergaard, Peter Nørgaard og Tommy Wølk fra Code of Care
Lone Østergaard, Peter Nørgaard og Tommy Wølk fra Code of Care

Hvad kommer der ud af Code of Care Task Forcens arbejde?

Flere steder i landet arbejder virksomhedsledere nu på at skabe rummelighed i andre virksomheder. I Holstebro er der etableret en Mentorshop for unge med udfordringer. Der er nu 60 unge, der hver har fået en mentor, der hjælper med fastholdelse i uddannelse og vejen ind på arbejdsmarkedet. I Hedensted har Task Forcen sat sig for at etablere småjobs for mennesker med begrænset arbejdsevne. Der er i dag skabt 91 småjobs og flere er på vej. I Horsens er det ligeledes småjobs, der er på dagsorden, og her har 50 antal virksomheder sagt ja til en ansættelse på få timer om dagen. Lige nu er der Task Forces i gang i Silkeborg, Viborg, Herning og flere er på vej. ”Vi starter op i Aalborg og Skive nu og har holdt flere inspirationsarrangementer på Fyn og Sjælland, så mon ikke snart vi skal etablere Task Forces på Sjælland”, udtaler Lone Østergaard med et smil. ”Vi er klar til at blive landsdækkende. Der er brug for det meningsfulde arbejde flere steder i landet”.