Vi er blevet manipuleret med og hjernevasket i snart 100 år!

Sagnet fortæller, at “… når Danmark stander i våde, så vil Holger Danske vågne op til dåd; … når Danmark kommer i nød, så vil Holger Danske vågne op og hjælpe”.

På JAK’s seminar på Sostrup Slot i 2016 blev deltagerne indkvarteret i dobbeltværelser. Her mødtes vi, Henri Nordby og Orla Jensen for første gang; helt tilfældigt! – Eller måske ikke tilfældigt…?

Efter at have hilst på hinanden, faldt vi hurtigt i snak. Henri havde nogle mapper med, som han var begyndt at skrive på i 1968, hvor temaet var ”alle de urimeligheder og løgne, som vort samfund bygger på”. – Ikke bare lokalt, men også globalt. – Og Orla havde i 2015 udgivet en bog med titlen ”Brug dog hjernen mand; det gælder i øvrigt også kvinder”. Her var temaet, ”at de multinationale selskaber som medicinalindustrien, fødevareindustrien, banker og sågar regeringer bruger ”neuromarketing” til at manipulere befolkningen i den retning, som de ønsker”.

Det viste sig, at vores tanker og ønsker, på alle områder byggede på de samme konklusioner og erfaringer. Så vi to pensionerede ”frihedskæmpere” besluttede at starte en ”oprørsgruppe”. Vi er kun to medlemmer endnu, men efter at have arbejdet på dette projekt i godt et år, mener vi, at der er plads til flere!

I marts 2012 havde filmen ”Hvidstengruppen” premiere, og den har inspireret os en del. Den handler om modstandskampen under 2. verdenskrig.

En kamp, hvor enkelte borgere satte sig op imod overmagten, fordi de mente, at der var noget at kæmpe for!

Selvom de vidste, at de kunne komme til at betale den højeste pris, nemlig deres eget liv. – Men de gjorde det! – Og de betalte prisen!

Overmagten er i dag ikke en krigstruende nation, men en livstruende situation

Her tænker vi på krigspolitikken, folkesundheden, forureningsproblematikken, energipolitikken, finanspolitikken, indvandrersituationen samt globaliseringen.

Overmagten består i, at der i ”velfærdsstatens hellige navn” er opbygget et samfund, der er baseret på et ”ekspertvælde” og en ”konkurrencestat”, der hver især kæmper for deres eget lille område; godt hjulpet af lobbyister og kapitalinteresser.

Tør vi – du og jeg – kæmpe mod denne overmagt. Med livet som indsats?

Ikke det fysiske liv; men det ”politiske liv”. Vores egen personlige frihedskamp…?

“Mange mennesker, især ignorante mennesker, vil gerne straffe dig for at sige sandheden, for at være korrekt, for at være dig selv. Sig aldrig undskyld fordi du har ret, eller fordi du er år forud for din tid. Hvis du har ret, og du ved det, så tal ud. Selv hvis du er en minoritet på én, er sandheden stadigvæk sandheden.” Citat af Mahatma Ghandi.

 

Vi har gravet i ÅRSAGEN til, at vi er havnet der, hvor vi befinder os i dag.

Vi skal tilbage til tiden efter 1. verdenskrig; helt præcis 1924.

Store dele af verden lå i ruiner, og der skulle skabes arbejdspladser og vækst igen.

De fleste hjerneforskere er enige om, at hjernen ikke har udviklet sig væsentligt de seneste ca. 25.000 år.

Så uanset, hvor dygtige vi er til at udvikle teknologier, skabe fysiske, fantastiske hjælpemidler og “apparater”, så er og forbliver vores hjerner kun på fangerstadiet.

Det er derfor, vores bevidste hjerner bliver totalt rundforvirrede af al den påvirkning fra nyhedsmedier, der arbejder 24 timer i døgnet. Det gælder alt fra nyheder og til sælgere af alt muligt “isenkram”, og ikke mindst fødevarer.

Det hele styres af de multinationale selskaber, der forsøger at erobre verdensmarkeder i ren og skær grådighed.

Men hvem er det, der er de ”dumme”? – Er det dem der producerer og sælger produkterne; eller dem der køber dem…?

Einstein har sagt: “Der findes to ting, som er uendelige. Universet og den menneskelige dumhed. Og når det gælder Universet, er jeg endda ikke helt sikker!”

Dykker man ned i historien fra 1924, og graver dybt ned i personregistret bag denne ”velgørende plan” finder man navnet Edward Bernays.

Han opfandt begrebet ”Public Relation”, –  fordi det lød bedre end ”manipulation” og ”hjernevask”.

Der ligger en dokumentarfilm på YouTube, der hedder: ”The Century of The Self”.

Her grundlægges vores forbrugersamfund ved at hjernevaske os forbrugere til at købe alt det, som vi slet ikke har brug for, men som medierne og reklamerne fortæller os ”… at vi ikke kan leve foruden …!”

Adam Curtis’ anerkendte dokumentarfilm, beskriver udviklingen af det altforbrugende ”EGO” – eller selvet, som Freud kaldte det. For både i politik og forretning er egoets triumf det ultimative udtryk for demokrati, hvor magten endelig er flyttet til folket. – Tror vi…!

Hvordan blev det altforbrugende SELV skabt?

Freud-dynastiet er kernen i denne overbevisende sociale historie. Sigmund Freud, grundlægger af psykoanalysen; og hans nevø Edward Bernays, der opfandt PR; Anna Freud, Sigmunds hengivne datter; og nutidens PR-guru og Sigmunds barnebarn, Matthew Freud.

Freuds arbejde med den underbevidste, boblende og skumle hjerne ændrede verden.

Historien fra 1920

Bernays opfandt Public Relation-begrebet i 1920’erne og var den første, der udnyttede Freuds ideer til at manipulere masserne.

Han viste amerikanske virksomheder, hvordan de ved simple teknikker kunne få folk til at købe ting, de ikke behøvede, ved systematisk at forbinde masseproducerede varer til deres ubevidste ønsker.

Det fænomen kaldes i dag for ”Neuromarketing”.

Bernays kunne med disse teknikker manipulere befolkningen ved hjælp af simple trick og uhyrlige PR-stunts.

Hans mest berygtede scoop var at bryde tabuet om kvinders rygning ved at overbevise dem om, at cigaretter var et symbol på uafhængighed og frihed.

Men Bernays var overbevist om, at dette var mere end blot en måde at sælge forbrugsvarer på.

Det var en ny politisk ide om, hvordan man kunne styre og manipulere masserne.

Ved at tilfredsstille de indre irrationelle begær kunne folk blive gjort lykkelige og dermed føjelige.

Det er snart 100 år siden, at de multinationale selskaber begyndte at hjernevaske os forbrugere, – og de har gjort det lige siden…!

Det er på tide, at vi bruger ”vores EGEN hjerne selv” – i stedet for at andre gør det…?

Ifølge politikerne går det ufattelig godt for Danmark, men det stemmer absolut ikke overens med vores hverdag.

ALDRIG har der været så mange syge mennesker på trods af, at vi har verdens dyreste sundhedsvæsen. ALDRIG har der været så mange skandaler i det offentlige system, og ALDRIG har der været så mange virksomheder, som gennem skattely, undlader at betale deres del af omkostninger til velfærdssamfundet.

”Dem, der har grund til at være bange, er dem, der forsvarer det nuværende profitbaserede økonomiske system, hvor otte personer ejer det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning, og hvor et barn dør af fejlernæring hvert 15. sekund, selv om der er mad nok til at brødføde alle. Det er den globale ulighed mellem rige og fattige, der vil blive grundlaget for den nye revolution”.

Det er helt utroligt, at det skulle komme fra én af de superrige milliardærer, nemlig Nick Hanauer fra firmaet Amazon. Han stod frem på TV, og fortalte, at han frygtede at befolkningen med ”høtyvene” ville etablere et oprør nedefra…?:

Han sagde endvidere: ”Vi har teknologien og ressourcerne til at sikre alle mennesker et godt liv og til at redde planeten. Men det kræver et opgør med det nuværende økonomiske system, hvor der produceres efter profit og ikke efter behov, men hvor rigdommen samles hos et mindretal”.

Det kræver, at almindelige mennesker selv tager kontrollen over deres eget liv.

The world has enough for everybody’s need.

But not enough for everybody’s GREED.

Og til slut et citat af Ole Sørensen, “Rebellen fra Langeland”:

“Når uret bliver RET, bliver modstand en PLIGT. Når de svageste mennesker bliver kørt over af paragraffer, spærret inde i Excel-celler og trampet på af besparelser, bliver mine varme hænder til knyttede næver.

Jeg kæmper for det, jeg tror på. Men jeg kæmper ikke en skid, jeg sidder bare og snakker.

Alle siger til mig, at jeg er dømt til at tabe, og der sker aldrig en hujende fis. – Og hva’ så? Hvis jeg bare synger med i koret, der siger sådan, kommer der i hvert fald IKKE til at ske noget. Det ville netop gøre mig til forræder.

Men jeg vil kæmpe til jeg segner, for at få MENNESKESYN frem for TILSYN…!!”