Valget!

Af Jakob Mikkelsen, næstformand i JAK Danmark

I de seneste næsten tre uger er vi blevet tudet ørerne fulde af argumenter om at vælge eller ikke at vælge. Det er for mig rigtig svært at forholde mig til at skulle sætte et kryds på en partipolitisk rød – blå skala, når jeg tænker tredimensionelt. Sådan tror jeg, at mange har det i forbindelse med de partipolitiske valg. Men der er andre valg, der er langt vigtigere end de politiske! Jeg tænker her på hvert af de valg, vi til daglig gør i vores daglige færden. Hvor meget tænker du over hvert enkelt af dine valg?

Jeg vil gerne udfordre dig: Hvor mange bevidste beslutninger tager du i løbet af en dag, og hvor mange ”bevidstløse”? Rigtig meget, af det vi gør, sker så at sige på rygraden. Det betyder helt bogstaveligt, at selve beslutningen ikke tages i hjernen, men sker uden hjernemæssig aktivitet, altså i rygraden. Så galt er det ikke – heldigvis, men en del af vore beslutninger tages uden, at vi stopper op og tænker over dem. Jo, på mit arbejde er jeg da meget bevidst om, hvad jeg gør i hver enkelt sag, hvilket er vigtigt.

Men i de mere dagligdags beslutninger sker meget, ”som det plejer”. Meget få af os har kapacitet til at overveje hver enkelt handling, – og i fald vi gjorde det, ville vi blive ret langsomme at arbejde sammen med. Meget gør vi, som vi plejer. Vi tager bilen/cyklen/bussen/toget til arbejde. Måske overvejer vi lige vejret, hvis vi har valget. Vi tager kaffe, går i kantinen osv. uden at tænke nærmere over det og sætter os, hvor vi plejer. Det plejer vi at gøre. Vi handler ind på vejen hjem, køber det vi plejer, sådan stort set. Kommer hjem og følger stort set samme mønster hver dag. Det gør vi, fordi det er trygt og sikkert. Kender du det, at du kommer ud af rytmen en morgen, fordi der sker noget uventet? Det er sådan en dag, der kan ske fejl, hvor du kan glemme noget, du ellers gør hver dag som en del af rutinen. Det er som sagt trygt og sikkert, at gøre det samme hver dag. På den anden side kan vi godt lide at afvige fra det sædvanlige, – når vi har weekend eller ferie.

Men til udfordringen: prøv at være bevidst om alle dine handlinger en dag! Nej, ikke en hel dag, men i alle handlinger en bestemt del af din dag og se, hvad der sker. Begrund hver enkelt af dine beslutninger på samme måde, som du gør det på arbejde. Jeg tænker ikke, at du skal gøre det med økonomiske argumenter eller andre argumenter, som du plejer at gøre det med på dit arbejde, men ud fra, hvad der er rigtigt bedømt ud fra kvalitet og Livets Love, altså hvad der er rigtigt, og hvad der er godt. – og husk: ingen ”men” eller ”hvis”. Klar tale, om jeg må be’.

Hvordan skal jeg vide, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, og hvad der er kvalitet, kan nogen spørge! Jeg vil vove den påstand: ”det ved du godt – hvis du er ærlig overfor dig selv”!

Dette er affødt af at have lyttet til politikere, der konstant fortæller mig, hvad der bedst. Men der er altid knyttet et ”hvis” til deres udsagn. Nemlig, hvis du tilhører denne eller hin gruppe. Langt de fleste af deres udsagn er relative. Det er de, fordi de har forskellige mål, men alle vil have mig til at tro, at de på deres allerbedste måde varetager mine særlige interesser. Det gør de måske også. Jeg forstår det bare ikke!

Og misforstå mig nu ikke: Jeg tror, at den enkelte politiker virkelig forsøger at gøre sit bedste – ud fra de evner han/hun har, og det han/hun forstår. Jeg er ikke af den opfattelse, at de bevidst forsøger at gøre det slemt for mig. De gør det, fordi de mener, at det er det bedste for mig! En gang imellem kunne jeg bare ønske mig, at de forstod tingene lidt mere, som jeg gør!

 

God sommer – og tænk over det!