Tyske Silvio Gesells kamp imod renten for 100 år siden

Tune Revsgaard Nielsen er 28 år og studerer historie og filosofi på Syddansk Universitet i Odense. Tune er medlem af JAK Danmark samt den økonomiske reformbevægelse »Gode Penge«. I JAK Bladet for oktober har Tunes skrevet en artikel om den selvlærte tyske økonom Silvio Gesell (1862 – 1930) og hans idéer om et økonomisk system uden rente og uden kapitalisme. Dette er et uddrag af artiklen.

Af Tune Revsgaard Nielsen

Silvio Gesell anerkendte, hvad han så som menneskets egoistiske natur, men i stedet for at bekæmpe den, søgte han at bygge en »naturlig økonomisk orden« omkring den, som kunne sikre et konstruktivt og spekulationsfrit samspil mellem mennesker i en ordnet stat, der ifølge Gesell var fri for både fattigdommens og rigdommens åg.

Anerkendt af Keynes
Teorierne i hans hovedværk, Natürliche Wirtschaftsordnung, som udkom for første gang i 1916, og som løbende blev udvidet, var gennemarbejdede og stemte godt overens med John Maynard Keynes, der i sit, nok vigtigste værk, The General Theory of Employment, Interest and Money, fra 1936, tildelte hele fem sider til Gesells arbejde. Gesells antimarxistiske form for socialisme vandt anerkendelse hos Keynes, som skrev, at vi i fremtiden ville lære mere fra ånden i Gesells arbejde end af den i Karl Marxs.

Imod spekulation
Silvio Gesell blev født i Tyskland, men idéerne, der skulle forme hans økonomiske tænkning, stammede fra hans karriere som købmand i Argentina. Her var han vidne til et argentinsk opsving fra 1885 til 1890, som blev efterfulgt af en voldsom økonomisk krise. I hans funktion som købmand var Gesells liv direkte påvirket af denne økonomiske krise, og han opbyggede i perioden et stort kendskab og en skarp indignation over for interesser beskæftiget inden for spekulation med finanser.

Defekt i systemet
Den økonomiske krise i Argentina var præget af først voldsom inflation og dernæst voldsom deflation grundet indførslen af en guldstandard, som fastlåste pengemængden i en økonomi, der havde brug for tilførslen af store mængder kapital for at sikre stabilitet. Ifølge Gesell fandt udbytningen af menneskeligt arbejde ikke sted på grund af den private ejendomsret til produktionsmidlerne, som Marx mener, men nærmere på grund af en fordelingsmæssig strukturel defekt i det monetære system.

Gesell: Opsparing er magt
Gesell mente at penge spiller en dobbelt rolle. Både som middel for at veksle varer og tjenester og som et sparemiddel med magt til at dominere markedet. Gesell ville gøre op med penge som sparemiddel og i stedet styrke penge som middel for udveksling af vare og tjenesteydelser.
Penge er, ifølge Gesell, den eneste ”vare”, der ikke forgår. Metal ruster, træ bliver svagt, og frugt og grøntsager rådner, hvis de opbevares for længe. Penge, derimod, taber ingen værdi.

Læs resten af Tune Revsgaard Nielsens artikel i JAK Bladet, der udkommer i oktober. Du kan læse det online efter udgivelsen her. Eller meld dig ind i JAK Danmark her og modtag JAK Bladet med posten.