Timebanker i Danmark

På JAK Danmarks efterårsseminar havde vi den glæde at høre både Martin Simon fra Timebanking UK og Per Bach, Timebank Danmark. De fortalte om fordele og erfaringer med at lave timebanker rundt om i verden – og der er mange.

I Danmark har det imidlertidig ikke umiddelbart været muligt at lave timebanker som frivilligt arbejde, da Landsskatteretten i 2005 afgjorde, at bytte af ydelser som eksempelvis hækklipning og børnepasning er skattepligtige, og altså ikke kan være lovligt frivilligt arbejde – og det betød dengang, at arbejdet med timebanker herhjemme gik helt i stå.

Per Bach fortæller: ”I Danmark har myndighederne fokuseret på, at hvis nogle mennesker slår sig sammen i en organiseringsform, der har til formål at udveksle ydelser, så skal man betale skat af værdien af de ydelser, man modtager – også hvis der er tale om en organisation, der kun har et socialt formål. Det er en skam, at et skattespørgsmål på den måde kommer til at stå i vejen for projekter, der kan give stor social værdi for samfundet.”

Ved at fokusere på skatteværdien af få timers frivilligt arbejde om måneden går samfundet glip af massive værdier, mener Per Bach.

”Hele præmissen er forkert. Det handler slet ikke om at snyde i skat, men om hvordan man i en stadig mere fragmenteret tid får genetableret de sociale forbindelser i et lokalsamfund,” siger Per Bach.

Han uddyber, at timebankerne gennem de frivillige ydelser knytter forbindelser mellem gamle og unge. Det skaber tryghed i lokalsamfundene og løfter tilværelsen for ensomme og udsatte mennesker, der ikke har ressourcer til at skabe egne netværk.

”Timebankerne er et værktøj, der kan skabe sammenhængskraft i vores samfund. Det er kernen, og ved at fokusere ensidigt på skatteværdien af ydelserne har man misset en mulighed for at udvikle et redskab, man kan styrke lokalsamfund med,” siger han.

Kilde: Civile aktører: Rigide skatteregler spænder ben for frivillige byttebørser. Altinget

Men det kan være, at vi går mod lysere tider, fordi regeringen her i sommeren 2017 har nedsat en taskforce, der skal komme med anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi.

Børne- og socialminister Mai Mercado og minister for offentlig innovation Sophie Løhde nedsatte den 12. juni 2017 en task force med repræsentanter fra civilsamfundet, kommunerne, erhvervslivet og de faglige organisationer med det formål at få task forcens anbefalinger til regeringens kommende civilsamfundsstrategi, der er en del af Sammenhængsreformen.

 

Medlemmer af task forcen

  • Vibe Klarup, formand, Frivilligrådet
  • Mads Roke Clausen, direktør, Mødrehjælpen
  • Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL
  • Sara Krüger Falk, seniorchefkonsulent, DI
  • Hanna Line Jakobsen, Dansk Røde Kors
  • Ellen Bæk, næstformand, Landsforeningen for efterladte efter selvmord
  • Nille Skalts, direktør, Generøs og B Corp Danmark
  • Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne
  • Kasper Sand Kjær, formand, DUF
  • Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær, Red Barnet

Task forcens fem hovedanbefalinger indeholder blandt andet forslag til, hvordan civilsamfundet bliver bedre til at inddrage udsatte borgere udenfor arbejdsfællesskabet i frivillige fællesskaber samt forslag til bedre rammer for det lokale frivillige initiativ.

Kilde: Task forcens anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi. Børne- og socialministeriet

Taskforcen har blandt andet en ambition om, at deres anbefalinger bidrager til at mindske bureaukratiet for frivillige foreninger og organisationer – både nationalt og lokalt altså et ønske om, at krav og regler for de frivillige forenkles. Om det så betyder, at man ender med at lempe de skatteregler, der i dag angiveligt står i vejen for at lave timebanker, kan vi kun håbe på.

Rolf Bjerre Jørgensen, dansk ambassadør for Timerepublik.com mener ikke, man længere bør forholde sig til landsskatterettens afgørelse i 2005, da beskatningsreglerne i Danmark er ændret siden. Rolf Bjerre Jørgensen mener også, at man tilbage i 2005 fik spurgt om skattereglerne på en forkert måde, og at der i dag bør kunne tages fat på et nyt tidsbankprojekt fra en anden vinkel.

Timerepublik er en international decentral/ lokal online-platform, hvor man kan optjene timer ved at byde ind med sin tid og evner

indenfor områder, man er dygtig til og brænder for eller tilsvarende bruge sine timer ved at efterspørge hjælp fra andre på platformen. Rolf Bjerre Jørgensen har bragt systemet til Danmark og fortæller, at der pt. er mange ildsjæle, der gerne vil hjælpe andre, men at systemet har været lidt vanskeligt at gennemskue, så der er endnu ikke så mange, der efterspørger hjælp.

Tilmeld dig platformen på www.timerepublik.com