Tilmelding til Sommermøde 2022

Sommermøde Kristi Himmelfartsdag torsdag den 26. maj 2022. 
Hos biodynamisk landmand Karl Henning Mikkelsen afholdes der Kristi Himmelfartsdag sommermøde på adressen Nordlundvej 105, Brande.

Mødet afholdes i samarbejde med Biodynamisk Forening og dagen har følgende program:

Kl. 10.00 Ankomst, kaffe

Kl. 10.30
Velkomst v/ Karl Henning Mikkelsen

Kl. 10.45
Foredrag v/ Uffe Madsen over temaet ”Frihed”
Som en del af vesten lever vi i den såkaldte ”frie verden”.
Hvad består friheden af og er der grænser for friheden?
Gælder friheden for alle, eller er der nogle, som falder udenfor idealet?
Gennem indlægget vil begrebet ”Frihed” blive belyst og diskuteret ud fra en række forskellige vinkler. Uffe Madsen har i hele sit arbejdsliv været beskæftiget indenfor bankverdenen, og var sidst direktør for Folkesparekassen i Silkeborg. Han har desuden været aktiv i JAK i mange år, og er i dag redaktør for magasinet JAK-Bladet.

Kl. 11.45 Drøftelser i grupper

Kl. 12.15
Frokost, hvor der serveres vegetariske retter

Kl. 13.15
Foredrag v/ Leif Busk
Leif vil fortælle om sit liv med opdyrkelse af jorden, erfaringer fra Kalahari ørkenen i Botswana og den danske landbrugsjord. Hvad er de afgørende elementer i en levende jord, og hvordan opnås en jord i balance? Og hvor findes der jord i balance – levende jord?

Leif Busk har en bred lang uddannelse indenfor landbruget specielt har han været optaget af og ledende indenfor permakultur.

Han er nu optaget af Soil Food Web metoden, som er regenerativ landbrug, der handler om at genetablere jordens mikrobiologi, så den oprindelige natur i jorden bliver grundlaget for landbruget. Med regenerativt landbrug er det jorden og det biologiske kredsløb “Jord-Planter-Dyr” drevet af fotosyntese, der producerer afgrøderne.

Hans interesse for biodynamisk landbrug kommer af, at det er den eneste form for landbrug, der inkluderer en biologisk aktiv jord og det biologiske kredsløb i landbrugsdriften og har gjort det i 100 år. Resultaterne i biodynamiske landbrug taler for sig selv. Der opnås særlige resultater.

Kl. 14.15 Landbrugets rolle i tiden nu ved Karl Henning Mikkelsen.
I en tid med kriser på alle planer har landbruget en ganske særlig rolle at spille. Igennem det biodynamiske landbrug har vi ganske særlige muligheder for at påvirke til genopretning af de ubalancer der opleves i samfundet.

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 15.30 Markvandring for dem, der har lyst – ca. 45 min.

Kl. 16.15 Tak for i dag

Tilmelding senest fredag den 20. maj 2022 på mail: landsforeningen@jak.dk, eller tlf. 4036 3175.
Pris: kr. 100,00 for medlemmer af JAK og kr. 200,00 for ikke-medlemmer.
Ikke-medlemmer kan i forbindelse med tilmeldingen tegne medlemskab og opnår dermed den lave deltagerbetaling.