Tanker bliver til handling på Topkærgaard

Ideen bag Topkærgaard er ikke ny. Faktisk har ideen ligget og ulmet i mange år, så den er på mange måder velovervejet og meget gennemtænkt. Efter at Kim og Lene i en årrække har brugt både arbejdsliv og fritidsliv på sociale- og undervisningsmæssige opgaver kombineret med økologisk jordbrugsdrift og gårdbutik (senere supermarked), opstod tanken om at smelte alle disse mange års erfaring og viden sammen i et fælles projekt. At etablere et økologisk jordbrug, hvor den økologiske produktionsform og tanke er i højsædet. Producere gode sunde og nærende fødevarer og sælge dem direkte til slutbruger. 

Jordbruget bør være multifunktionelt, således at forstå, at med flere produktioner på samme ejendom, skabes der en større mangfoldighed, større diversitet og samtidigt større spredning af risikoen. Et jordbrug med flere forskelligartede produktioner vil samtidigt skabe en masse forskelligartede arbejdsopgaver. Disse opgaver kan så være velegnede for borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, og som både har behov for konkrete meningsfulde opgaver og en socialpædagogisk indsats.

Ideen er at projektet skal stå på 2 ben; 1. Økologisk fødevareproduktion 2. Socialøkonomisk virksomhed, som bidrager til at ressourceafdække potentialer hos borgere, som af forskellige årsager er langt fra arbejdsmarkedet. Grundlæggende kan man sige om ideen; Efterspørgslen på økologiske fødevarer er stigende og har været det i en årrække, sideløbende hermed er flere og flere borgere blevet marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, disse 2 elementer kan med rette struktur, indsats, kompetencer og erfaring bringes til et fælles bedste. På Topkærgaard vil der, i samarbejde med den social-økonomiske virksomhed Huset Venture, i Aarhus, arbejdes med udvikling af særlige ydelser, som krigsveteraner med PTSD kan frekventere.

Udover at stå på 2 ben er der mange andre potentialer i ideen, som kan og bør bringes i spil.  F.eks. har dansk landbrug et markant problem med generationsskifte, og kommende generationer har yderst vanskeligt ved at erhverve sig landbrugsjord, dette, kombineret med en stigende fremmedgørelse og adskillelse i mellem land og by, kalder på nye tiltag. Således er det planen på Topkærgaard, at næste generation Kim og Lenes datter og svigersøn (Sille og Anders) også bliver en del af projektet, hvor de bebor stuehuset, og Kim og Lene opfører en lejlighed i en af gårdens længer. Sille og Anders har kompetencer, der kan anvendes og være med til at udvikle på projektet. Blandt andet socialpædagogik, markedsføring, IT, webshop, salg, sociale medier osv.

Der er også planer om, at kommende unge landmænd kan komme ind og ”låne” jord og prøve sig af som producent, hvor Topkærgaard så kan være behjælpelig med afsætning osv. Der er ligeledes aftalt, at elever fra Kalø Økologisk Landbrugsskole kan komme på gården, samt at konsulenter og forskere kan benytte arealerne til blandt andet forsøg med økologisk jordbrug.

Slutteligt bliver Topkærgaard et oplevelsessted, hvor alle kan komme og opleve dyreholdet, fødevareproduktionen, naturen og butikkens varesortiment, hvor historien bag produkterne fortælles. Alt sammen samtidigt med, at der fremvises et rummeligt jordbrug, hvor der er levnet plads og iværksat naturtiltag i og omkring produktionsarealerne, herunder en sikring af blandt andet grundvandet, de vilde dyrs korridorer og biotoper.

Topkærgaards gårdbutik åbnede i januar 2017 med masser af økologiske varer. Man kan følge Kim og hans families udvikling af gården på www.topkaergaard.dk.