Der er tændt et lys på Djursland

Af Marianne Laursen

I juli måned blev der, over en uge, eksperimenteret med et komplementært betalingsmiddel på Djursland. Det skete i en lukket kreds af ca. 20 deltagende, hovedsageligt innovative handlende. Overskuddet gik til et naturprojekt iværksat af Ørnbjerg Møllelaug, som har gjort et fremragende stykke arbejde med at skabe et smukt natur- og kultursted for lokale og turister.

Projektet startede midt på Djursland hos Land.Skab, der er et kollektiv for unge igangsættere, der eksperimenterer med økologisk landbrug. En uge efter afsluttede vi på Ebeltoft gårdbryggeri. Begge steder var der ivrig og begejstret debat om verdens tilstand, økonomi og bæredygtighed.

Denne samværdsform var det hele værd og måske det vigtigste i det at arbejde med et komplementært betalingsmiddel.

Marianne Laursen (bestyrelses medlem i Betalmeddjurs) beretter skarpt fra ugen:
Det der har slået mig allermest, er den absolut overvejende velvilje, der har været fra alle de mennesker, vi har talt med, og som på den ene eller anden måde har stiftet bekendtskab med vores arbejde med at få indført komplementært betalingsmidlet DJURS her på vores skønne Djursland.

Der har været personer, der udviste tvivl og skepsis, men kun indtil de blev sat ind i, hvad koncept DJURS egentlig er. Det kan være let at gå at forestille sig, hvad det kunne være – bl.a. at nogle få personer omkring DJURS, skulle sidde og “skumme fløden” rent økonomisk – hvis man ikke helt er klar over, hvad ideen går ud på. Sådan som det jo er i stort set alle andre sammenhænge og relationer. Først når vi går fra ikke-viden til viden, kan vi forholde os klart til tingene. Mange nye enkle personer og selvstændigt erhvervsdrivende har udtrykt, at de bestemt deltager ved næste DjursEvent.

At så mange unge mennesker udviste og udviser glæde og begejstring er en fornøjelse og bringer håb for kommende nye og mere retfærdige pengesystemer!

En anden gennemgående følelse jeg under hele forløbet har oplevet er, at vi rent faktisk i vores lokalområde (Djursland) på sigt, i høj grad kan blive hinandens eksistenssikring! Og vel at mærke – og som et ekstra stort plus – ved hver især, at beskæftige os med det, som vi er allerbedst til og allermest ønsker at beskæftige os med. Hvad der følger i kølvandet af dette samarbejde, så som netværk, nærhed i relationen til medborgere og dermed følelsen af at høre til, kan ingen være i tvivl om, er godt for et menneske.

“Rudolf Steiner beskrev i 1917 et nyt menneskebillede, som impuls og grundlag for en ny økonomisk, politisk og social handling. Den sociale tredeling kalder han de tanker omkring en nyordning af politik og samfund. Denne impuls har adskillige mennesker med mange forskellige erhverv grebet og omsat til f.eks. det vi i dag kender som CSA (Community Supported agriculture), men også f.eks. de mange eksempler på dannelse af komplementær mønter verden over, tanker omkring basisindkomst m.v.” Citat fra artikel “Fra markedsøkonomi til symbiotisk økonomi” af Martin Beck/Almende – JAK bladet nr. 2 – april 16.

Ikke at forstå, at det vi arbejder med i DJURS er en tro kopi at Steiners ide, men det er i denne hans ide, han udtaler, at vi, når vi arbejder sammen i lokalområder, kan blive hinandens økonomiske eksistenssikring et godt stykke hen ad vejen – og hvem ved, måske hele vejen.

Det er for mig en varm, tryg, kærlig og livsbekræftende tanke og følelse, som jeg kun fortsat kan støtte op om og arbejde for og samtidig opfordre alle i andre herude på Djursland til at gøre det samme.

I det helt nære, oplevede jeg selv i løbet af ugen vores DjursEvent fandt sted, at komme langt tættere på mine i forvejen gode naboer. Vi købte af hinandens grøntsager og hjemmelavede lækkerier, byttede ting og sager med hinanden og fik udvekslet ideer om mangt og meget.

Event med DJURS som komplementært betalingsmiddel, der fandt sted fra den 9.-16. juli 2016 kan kun siges at have været en succes.

Nu skal der for alvor tages kontakt til det politiske system, så vi kan komme rigtigt i gang.

 

Interesserede kan gå ind på hjemmesiden www.betalmeddjurs.dk og følge de tiltag gruppen arbejder med. Tre af de overordnede mål er følgende:

  1. Vi vil i efteråret give flere foredrag på hele Djursland i forsamlingshuse og medborgerhuse.
  2. Der skal klar interesse fra en bredere gruppe på Djursland (handelsstandsforeninger, erhvervsdrivende, handlende), hvis forsøget skal videreudvikles.
  3. En klar kommunikation med myndigheder ang. lovgivningen til indførsel af et lokalt betalingsmiddel.

Se også www.betalmeddjurs.dk