Succesfuld virksomhedsdrift opnås med kvinder i bestyrelsen

Det er kompetencerne og ikke kønnet, der skal være afgørende, når bestyrelsesposter besættes. Men hvad nu hvis kompetencerne rent genetisk og energimæssigt er vidt forskellige for kvinder og mænd og altså relateret til kønnet. Så giver det rigtig god mening at forestille sig en bestyrelse må bestå af både kvinder og mænd, hvis virksomheden eller organisationen skal performe, gøre en forskel og tjene penge i en verden – som består af kvinder og mænd.

Den maskuline og den feminine energi

Det feminine er i sin rene energi væren. Det er den energi, der altid er der uden noget andet formål end at være der. Det maskuline er i sin rene energi gøren. Den handler og er aktiv. Omskrevet handler det om feminin værekraft og maskulin handlekraft.

Vi har alle potentialet til at indeholde begge dele i lige mængde, men indtil vi får en større indsigt i os selv/større psykologisk modning, vil den rene maskuline energi for mange mennesker ofte være koblet til hankøn og den rene feminine energi være koblet til hunkøn.

Begge energier er lige vigtige, som et yin-yang tegn, der supplerer og forfiner hinanden. Og som fremfor alt sørger for balance.

Balance er et must for at drive virksomhed

  • Den maskuline handlekraft og den feminine indlevelse skaber nøgternhed (købmandskab)
  • Den maskuline tænksomhed og den feminine følsomhed skaber fornuft (systemtænkning)
  • Det maskuline mod og den feminine lydhørhed skaber klogskab (idéskabelse)
  • Den maskuline kreativitet og den feminine intuition skaber visdom og helhed (sammenhængskraft)

Nøgternhed, fornuft, klogskab, visdom og helhed er ingredienser til opskriften for succes for virksomheder og organisationer.

Mangfoldighed giver de bedste løsninger

Umiddelbart søger mange at indgå i gruppe med nogen, man kender/ligner, idet man kan forledes til at tro, at man får storslåede løsninger, fordi man hurtigere kommer til enighed. Men det er faktisk mangfoldighed/diversiteten i en gruppe, der giver de bedste løsninger, da alle giver deres mening til kende og løsningen bliver en kombination af alles intelligens og talent. Mangfoldighed er ikke kun et spørgsmål om mænd/kvinder. Det er også alderssammensætning, kulturbaggrund, uddannelse, værdier og personlighed. De bedste løsninger bliver taget i en hvilende balance, og den opstår kun, når der er påvirkning af både den maskuline og feminine energi.

Feminin visdom angiver vejen til at udleve det fulde potentiale

Den feminine intuition leder til synkronicitet og flow og lytter altid efter hvad fremtiden kalder på. En gave i ethvert bestyrelseslokale, hvor strategiarbejdet netop handler om evnen til at se ind i fremtiden og udnytte potentialet. Et meget benyttet udtryk angiver ”Culture eats strategy for breakfast”, hvilket betyder at strategien aldrig bliver bedre end virksomhedskulturen. Tilknyttes den feminine visdom undgås omveje eller afveje og den samler gabet mellem virksomhedskultur og strategiarbejdet – fordi den feminine visdom kobler sig på organisationens sjæl/kultur.

Fremtidens succes handler ikke om mere, men om bedre

Om få år kan vi ikke længere rationalisere os ud af problemer eller røde tal på bundlinien. Der vil ikke være flere udgifter eller menneskelig kapital, der kan reduceres. I stedet skal der sættes helt andre kompetencer i spil – vores hjerteenergi og dermed vores oprindelige talent og de indre ressourcer. I fremtiden vil det handle om at have noget på hjertet og gøre en forskel samtidig med at der skabes profit.

Ved at åbne op for vores hjerteenergi får vi direkte adgang til det intuitive felt. Det vise hjerte ved til enhver tid, hvad der er det bedste at gøre. For at åbne for hjerte-energien skal man bla. arbejde for en positiv samfundspåvirkning/impact og det mindset skal med ind i bestyrelseslokalet.

Det er kombinationen af feminine og maskuline energier, der skaber vækst, værdi og en bedre verden.

Træd ind i fremtiden allerede nu og få en kvinde med i bestyrelsen

Det er vigtigt, at ønsket om kompetencer i form af feminin visdom italesættes og efterspørges. Simpelthen ved at der gives plads til denne kompetence i forbindelse med udvælgelse, og at kompetencen bliver efterspurgt og ikke afvist. Kvinder er fuldt ud bevidste om, hvorvidt de har direkte adgang til den feminine intuition, og i kombination med den rette erhvervsfaglige tyngde, vil de evner være essentielle for at sikre en succesfuld virksomhed i fremtiden.

Der er mange kvinder, der kun/overvejende er i kontakt med den maskuline handlekraft og endnu ikke har adgang til den feminine intuition. Så det handler ikke om kvinder i bestyrelsen, men om den/de rette kvinder i bestyrelsen.

 

Annette Søgaard Schmidt, selvstændig konsulent
www.effect.dk
Professionel forretnings- og kulturudvikler med bevidst brug af feminin visdom