Studerende vil ændre på, hvordan økonomer uddannes fra universiteterne

I 2013 mødtes en lille håndfuld studerende fra Aarhus Universitet for at danne en ny og kritisk forening, DSS, der skal sikre mere ‘hvorfor’ og mindre ‘hvordan’ blandt danske økonomistuderende.

Vi har haft held til at få fat i stifter og initiativtager til foreningen DSS (Det Samfundsøkonomiske Selskab) ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.
Han hedder Mads Falkenfleth og fortæller her om grunden til, at han og en håndfuld andre studerende en dag blev så trætte af undervisningen, at de tog skeen i egen hånd og stiftede en forening af primært økonomistuderende for at byde på andre syn og tilgange til økonomi.

I dag er han ikke længere medlem af bestyrelsen, så i artiklen her er det vigtigt at understrege, at Mads Falkenfleth kun giver udtryk for sine egne holdninger som stifter af DSS.

“Jeg blev inspireret af to artikler af Jørgen Steen Nielsen i Information den 14. maj 2012 om Katarina Juselius, INET og Kritiske Politter. På det tidspunkt var jeg 2 år inde i mit studie og i vildrede om, hvorvidt jeg skulle blive eller ej. Jeg syntes, at teorierne, vi lærte, var både umotiverede og umotiverende. Der manglede noget, som jeg længe havde drøftet med venner på studiet, men som de fleste ignorerede i jagten på de gode karakterer. For de gode karakterer fås ikke nødvendigvis for at forstå pensum i dybden, men blot for at kunne gentage resultaterne fra vores lærebøger”, fortæller Mads Falkenfleth.

“Artiklen i Information gav mig modet til at stå ved min tvivl. Jeg stillede op til studienævnet i november 2012 med mærkesager om obligatoriske fag i Økonomisk Idehistorie og Videnskabsteori. Jeg blev ikke valgt ind, men snakkede med rigtig mange ligesindede økonomistuderende. Det viste mig, at jeg ikke var alene, men at der manglede en platform”, siger han. Begge fag blev senere integreret i studieordningen, dog på en – ifølge Falkenfleth – uhensigtsmæssig måde.
Han greb til pennen og skrev en artikel i Institut for Økonomis blad, “bladet Ø”, hvori han kom med et opråb til alle “kritiske oeconer”. Det førte til en møderække i foråret 2013, hvor 15-20 studerende diskuterede deres egne perspektiver og potentielle løsninger. Kritikken, som ”Kritiske Politter” tidligere havde modtaget på deres institut i København, ville den nye gruppe forsøge at undgå ved at være mere pragmatiske. Formålet blev at præsentere alternative metoder og strømninger inden for økonomisk teori for oecon-studerende.

Mit personlige håb er, at det vil få de studerende til selv at forlange forandringer i studieordningen.

“På vejen til DSS har vi fundet en del svar. Et af dem er, at al økonomi er politisk. Et andet er, at der findes mange interessante økonomiske skoler, der har værdifulde indsigter, men som også kan have til formål at fremhæve fordele ved den neoklassiske teori, vi i dag primært undervises i, fortsætter Mads Falkenfleth, som selv gik på syvende semester, da han stiftede DSS.

“Jeg synes, at det er utilstrækkeligt at fokusere undervisningen på en matematisk metode frem for nogle filosofiske og ideologiske spørgsmål om mennesker og samfund. Med det mener jeg, at det er ganske unikt, at økonomi ikke defineres ved de spørgsmål, faget søger at besvare (som biologi, der undersøger celleforandringer, genmutationer osv., eller psykologi, som undersøger, hvordan menneskers tanker og følelser hænger sammen). Økonomi vedrører på universiteterne i dag kun en simpel matematisk optimering og kan derfor beskæftige sig med alverdens spørgsmål, så længe det kan simplificeres til at være et optimeringsproblem. Det har bestemt sin anvendelighed, men er ikke det eneste værktøj, økonomer skal have med sig i bagagen efter min mening, understreger Mads Falkenfleth.

“Jeg reagerede, fordi næsten al politik handler i dag om økonomi. Politikere står i kø for at vaske hænder i en fagøkonomisk udtalelse eller beregninger uden skelen til usikkerhederne, forudsætningerne og relevansen! Det er i min mening simpelthen unuanceret og udemokratisk kun at tilbyde ét perspektiv til danske økonomistuderende, og dermed til danske politikere”.

DSS har også været internationalt engageret. Hvordan går det internationale arbejde?
“Den 18. – 21. september er der konference og generalforsamling for vores internationale sammenslutning, ISIPE. Vi har nu 93 medlemsgrupper, hvoraf de fleste er opstået uden noget kendskab til alle de andre grupper. Og den studieordning, vi hver især undervises i er nærmest identisk. Så vi har potentielt stor gavn af et internationalt samarbejde, som jeg og DSS også har været en central del af at starte”, beretter Mads Falkenfleth.
Du kan læse resten af artiklen i JAK Bladet udgave 4, 2014.

DSS Det Samfundsøkonomiske Selskab har i 2013 og 2014 holdt otte oplæg om og med alternative tilgange til økonomi. Herunder med Lars Pehrson, direktør i Merkur Andelskasse – Torben Andersen, professor i økonomi – Inge Røpke, Danmarks første professor i økologisk økonomi fra Aalborg Universitet – Niels I. Meyer, professor emeritus i fysik på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om grænser for vækst.

Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi, Aarhus Universitet, og Anders Grosen, professor i Finans på Aarhus Universitet, har ligeledes holdt oplæg for de kritiske danske økonomistuderende.

Du kan læse mere om DSS Det Samfundsøkonomiske Selskab på deres hjemmeside: www.dssaarhus.dk
– eller følg dem på facebook:
https://www.facebook.com/DSSAarhus

Den internationale sammenslutning af kritiske økonomistuderende ISIPE kan du læse mere om her: The International Student Initiative for Pluralism in Economics http://www.isipe.net/