Stigende rente og inflation

Tilbage i 2008 indtraf den finansielle krise, og kun gennem udbredelse af et sikkerhedsnet i form af lånekapital og garantier fra Nationalbanken, kom de danske banker nogenlunde igennem de følgende år. Samme udvikling så vi i de fleste lande i den vestlige verden.

For at undgå en økonomisk nedsmeltning igangsatte Den Europæiske Centralbank (ECB) i 2012 en gigantisk hjælpepakke i form af likviditet til Europas banker. Astronomiske beløb blev skabt ud af ingenting og markedet flød over med likviditet – kun en brøkdel blev anvendt til investering i produktion og resten gik til investering i aktier og fast ejendom. Følgen var naturligvis, at prisen på aktier og ejendomme steg til det historisk høje niveau, som vi befinder os på nu – eller rettere, som vi befandt os på for få måneder siden, idet prisen på aktier er begyndt at falde og det samme gælder med lidt forsinkelse på fast ejendom.

Meget tyder på, at vi står foran den regning, som nødvendigvis må komme efter mere end 10 år med oppustet økonomi og en pengeskabelse, som har været langt større, end den reelle økonomi.

Inflationen er stigende og intet tyder på, at denne udvikling vil vende. Tværtimod er energipriserne sandsynligvis ikke toppet, og det skubber yderligere til inflationen.

Renterne er begyndt at stige, og ECB varsler yderligere rentestigninger for at begrænse inflationen. Danmarks Nationalbank følger efter.

De mange år med pengerigelighed har øget uligheden i samfundet, og den har i nyere tid ikke været større – hverken internationalt eller i Danmark. Formuerne samler sig på stadig færre hænder.

Den stigende inflation og nu også stigende renter vil komme til at ramme de familier, som i forvejen har en stram økonomi, og det er ikke denne befolkningsgruppe, der har haft glæde af de seneste års pengerigelighed.

Det er et politisk problem, som vi ikke kan forvente en politisk løsning på. Det kræver grundlæggende forandringer i vores økonomiske politik, og sådanne forandringer er upopulære og vil koste stemmer.

Derfor er både politikere og centralbanken handlingslammet.