Stigende priser på boligmarkedet

 

Af Uffe Madsen

 

Ifølge et nyhedsbrev, som den uafhængige tænketank KRAKA har udsendt den 11. september 2015, er det på høje tid at råbe vagt ved gevær som følge af boligpriserne i Danmark, og der efterlyses snarlige indgreb.

KRAKA påpeger, at priserne nærmer sig niveauet fra årene op til finanskrisen, og at der ikke er tegn på, at stigningen er ved at bremse.

I forhold til niveauet omkring 2007-08 er renten i dag omkring 2 pct. lavere, og sammen med fastlåsningen af ejendomsskatter er det med til at skabe et ustabilt boligmarked.

Et ustabilt boligmarked er ifølge KRAKA problematisk, da det kan smitte af på resten af økonomien og forstærke de makroøkonomiske udsving. Endvidere fører et ustabilt boligmarked til en betydelig og tilfældig omfordeling: Nuværende boligejere, der sælger til en høj pris opnår en væsentlig kapitalgevinst, mens personer på vej ind på boligmarkedet må se frem til i mange år at skulle betale af på et stort boliglån.

 

Anbefaling

Ifølge KRAKA er udviklingen på boligmarkedet problematisk, og der bør gribes ind over for de fundamentale årsager til udviklingen. En afskaffelse af nominalprincippet i boligskattestoppet er et helt oplagt instrument, ligesom brugen af rentetilpasningslån og afdragsfrie lån bør begrænses. For eksempel ved at den andel af den enkelte boligejers lån, der er af disse typer, eller ved at forbyde, at de to låneformer kombineres. Det aktuelt lave renteniveau skaber et åbent vindue for at begrænsningen kan gennemføres uden at boligejerne belastes hårdt.