Sommermødet 2022

Sommermøde Kristi Himmelfartsdag torsdag den 26. maj 2022

Hos biodynamisk landmand Karl Henning Mikkelsen i Brande blev der Kristi Himmelfartsdag afholdt sommermøde.

Mødet var arrangeret af JAK Danmark i samarbejde med Biodynamisk Forening.

Efter at Karl Henning Mikkelsen havde budt de omkring 30 deltagere velkommen, holdt Uffe Madsen et foredrag over temaet ”Frihed”.

Uffe Madsen har en baggrund som civiløkonom fra CBS og har i mere end 45 år arbejdet indenfor bankverdenen.

Som en del af vesten lever vi i den såkaldte ”frie verden” – den demokratisk styrede verden, og den rigeste del af verden.

Rigdommen er grundlagt i 1600-tallets kolonialisme med udnyttelse af råvarer og arbejdskraft fra mindre udviklede samfund.

Kolonierne blev først opgivet efter mere end 300 års undertrykkelse, men ”den frie verden” har fortsat væsentlige økonomiske interesser i de tidligere kolonier gennem ejerskab af produktionsmidler og ydelse af lån.

Vores velfærd og frihed er opnået på bekostning af andre lande og mennesker, og på bekostning af natur og miljø.

Rigdommens fordeling er i stigende grad koncentreret på stadig færre personer på bekostning af flertallet, hvilket risikerer tab af den demokratiske sammenhængskraft i samfundet.

Vi står sandsynligvis foran en stor begrænsning i velfærd for at rette op på tidligere tiders overforbrug.

Efter frokost holdt Leif Busk et foredrag om hans mangeårige arbejde med regenerativt landbrug, som tog sin begyndelse med et landbrugsprojekt i Kgalahari ørkenen i Botswana.

Leif Busk er uddannet landmand, planteavlstekniker og agroingeniør.

Han talte om værdien af balance i den levende jord og hvordan balancen kan opnås uden tilførsel af kemiske stoffer.

Jorden indeholder alle nødvendige næringsstoffer, som planterne har brug for. Næringsstofferne gøres tilgængelige for planterne ved hjælp af de rigtige mikroorganismer.

Den traditionelle dyrkningsform med kunstgødning og sprøjtemidler nedbryder det naturlige liv i jorden og medfører en fortsat stigende afhængighed af tilførsel af gødning.

Et landbrug skal altid ses som en levende organisme, der er en del af naturen. Brug af kompost, som anvendes i det biodynamiske landbrug, giver et aktivt liv af mikroorganismer og dermed grundlaget for at planter kan optage de nødvendige næringsstoffer.

Derefter orienterede Karl Henning Mikkelsen om hans landbrug, som han har drevet biodynamisk siden 2006.

Karl Henning har en baggrund som tømrer, ulandsfrivillig og ingeniør, inden han gav sig i kast med det biodynamiske jordbrug på Højbo med ca. 30 ha jord.

På gården dyrkes kartofler, grøntsager, korn og græs, hvor græsset indgår i sædskiftet og foder til besætningen på omkring 18 stk. kvæg af racen Simmental.

Karl Henning fortalte, at der gennem den biodynamiske dyrkning, ved brug af de biodynamiske præparater, kompost og i samarbejde med de kosmiske kræfter, kan opnå gode resultater hvad angår udbytte og helt enestående resultater hvad angår kvalitet af afgrøder samt udvikle rig diversitet i og på jorden

Den biodynamiske dyrkningsform har rødder tilbage til 1924, hvor Rudolf Steiner fremlagde tanker for en bæredygtig dyrkningsmetode, som er berigende for såvel jord som afgrøder og mennesker.

I en tid med kriser på alle planer har landbruget en ganske særlig rolle at spille. Igennem det biodynamiske landbrug har vi ganske særlige muligheder for at påvirke til genopretning af de ubalancer, der opleves i samfundet.

Dagen sluttede af med markvandring, hvor Karl Henning Mikkelsen fremviste afgrøderne og fortalte om glæden ved at behandle jorden som en levende organisme.

Deltagerne oplevede den levende jord og de levende planter, som blev beskrevet både foredraget af Leif Busk og i hans eget foredrag. Derudover kunne man se forsøg med fremtidens kornsorter, som egner sig bedre til menneskeføde i den tid vi lever i, end de kendte sorter.

Dagen var helt igennem præget af engagement, livlig debat og bred udveksling af synspunkter deltagerne imellem.