Sommermøde Kristi Himmelfartsdag torsdag den 18. maj 2023

Hos JAK’s formand og biodynamisk landmand Karl Henning Mikkelsen afholdes der i lighed med tidligere år sommermøde på adressen Nordlundvej 105, Brande.
Mødet afholdes i samarbejde med Biodynamisk Forening.

Agronom og forsker Jens Otto Andersen holder et foredrag om fødevaresundhed, og Ole Bjerg taler om, hvad der sker i pengesystemet lige nu, og kobler en parallel til JAK penge i 1930’erne.

Vi glæder os til at se rigtig mange deltagere til en dag med tankevækkende foredrag og godt samvær med tid til samtaler.

Dagens program starter kl. 10.00 og med forventet afslutning kl. 16.00.

Tilmelding senest fredag den 12. maj 2023 på mail: landsforeningen@jak.dk, eller tlf. 4036 3175.

Pris: kr. 100,00 for medlemmer af JAK og kr. 200,00 for ikke-medlemmer.
Ikke-medlemmer kan i forbindelse med tilmeldingen tegne medlemskab og opnår dermed den lave deltagerbetaling.
 
Jens Otto Andersen
Uddannet agronom og PhD, Biodynamisk Forskningsforening
Arbejder med forskning i fødevarekvalitet i et åndeligt perspektiv.
 
Ole Bjerg
PhD i sociologi og har arbejdet på Copenhagen Business School som lektor i filosofi og økonomi.
Forfatter til en række bøger om emner som etik, pengesystemet, centralbanker og vækst.