Sommerhøjskole for samfundsnybyggere

Af Karen Lumholt

 

Vi vil genopfinde og nære livet i nærsamfundet, fordi nærsamfundet er det sted, hvorfra vi kan hente inspiration til en mere holdbar samfundsmodel.

Vi har skabt en samfundsmodel, der skaber alt for mange syge, skrøbelige og marginaliserede mennesker. Men et oprør mod ”hamsterhjulet” er ved at tage form overalt i samfundet. Nye bevægelser, både fast og mere løst organiserede netværk, titter frem. Mennesker er ivrige efter at undersøge, hvordan vi kan skabe et mere omsorgsfuldt samfund. Uge 27, den første uge i juli, vil vi bringe de ivrige, nysgerrige og visionære samfunds-nybyggere sammen i fire dage.

En af hovedspørgsmålene vi stiller på højskolen er: Hvordan skaber vi det sunde samfund? Et samfund med overskud til at drage omsorg for familie, venner og naboer? Et samfund med mere mangfoldighed?

Vi vil hente inspiration i de velfungerende og nyskabende nærsamfund såvel på landet som i byerne. Vore stikord er: Det udvidede naboskab, den udvidede familie, samfunds-diversitet og social bæredygtighed.

 

Eksemplets magt

I Lynæs ved Hundested har frivillige åbnet en restaurant, for at skabe rigtige jobs til fire syriske flygtninge. På Mors åbner den gamle smedje igen, befolket af pensionerede smede, der genopliver det traditionsrige og identitetsskabende håndværk. I Fuglebjerg på Midtsjælland går borgere, mikrovirksomheder og biblioteket sammen om at skabe udvikling for alle parter i UdviklingsHus Fuglebjerg. På Lolland og Falster har ildsjælene fra #lollandfalsterlovestorm taget genrejsningen af landsdelen i egne hænder. Nu flytter flere til Guldborgsund end fra.

Også i de store byer er der ægte folkelig mobilisering på vej. På Nørrebro i København er Medborgerne i gang med at bygge bro mellem trossamfund, fagforeninger, foreningsliv og nye frivillige. Engagerede borgere og kommunale ildsjæle er i gang med bydelsløft overalt i de store byer.

Det nye kommer nedefra. Der er tusindvis af eksempler på dette i øjeblikket. Men uden civilsamfundet sker der ingenting.

 

En ny form for velfærd

Overalt i samfundet råbes på mindre stat og mere samfund – mindre bureaukrati og mere omsorg. Det nye er, at mennesker ikke bare ”kræver” dette. Vi gør det – vi er allerede i gang. Det er frivillige kræfter, aktive foreninger, nye iværksættere og de mest fremsynede og ansvarlige fra erhvervslivet, der sammen med kommunale ildsjæle og fonde driver forandringerne.

På sommerhøjskolen samler vi by og land. For hvad enten du er aktiv i byen eller på landet handler det om at bygge et bedre samfund med afsæt i styrkede nære relationer.

 

Initiativtagerne

Sommerhøjskolens forstanderskab er Karen Lumholt, journalist, foredragsholder, forfatter, talsmand for tænketanken Cura samt medstifter af Familiepolitisk Netværk; Mona Hvid, foredragsholder, personale- og landdistriktsudvikler og direktør for Landliv a/s og Henrik Olsen, forretningsudvikler af 4. sektor virksomheder og direktør for den socialøkonomiske virksomhed Genvirk.

Forstanderskabet arbejder tæt sammen med Gjerrild by, som er indstillet som årets landsby. Mere info og tilmelding her: www.landliv.dk/sommerhoejskole-for-samfundsnybyggere/ og https://www.facebook.com/groups/SamfundsNybygger/

 

5033903946_57b4343875_b

Hvornår: uge 27, mandag kl. 11 til onsdag kl. 10 – eller til fredag kl. 11, hvis man tager alle fire højskoledage med. De første to dage er der vægt på inspiration – de sidste to dage er der vægt på aktion.

Hvor: Sommerhøjskolens base er Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Priser: 1.350 kr. for at deltage to dage og 2.150 kr. for at deltage fire dage.

Overnatning: Vælg mellem 6 prisniveauer eller gratis i shelters. Tjek mulighederne: www.landliv.dk/overnatningssteder-sommerhoejskolen-gjerrild/