Schweizerne skal stemme om fundamental reform af banksystemet

Pressemeddelelse:
Bør private banker have ret til at skabe samfundets penge? Så stort er det spørgsmål, som det schweiziske folk skal stemme om, efter at en interesseorganisation har indsamlet 111.819 underskrifter.

Som det første land i verden skal Schweiz til folkeafstemning om et af verdens mest grundlæggende økonomiske spørgsmål: Hvem bør skabe samfundets penge? Det står klart efter at organisationen MoMo (Monetäre Modernisierung) tirsdag indleverede 111.819 underskrifter til det Schweiziske parlament.
De mange underskrifter betyder, at den schweiziske regering nu er forpligtet til at gennemføre en folkeafstemning indenfor de kommende år om organisationens reformforslag. En fundamental reform, der vil fratage de private banker styringen med landets pengeskabelse og i stedet lægge pengeskabelsen ind under et demokratisk styret organ.
Reformen vil være et markant brud med det nuværende pengesystem, hvor de private banker skaber nye penge, hver gang de låner penge ud. Vedtages forslaget vil det fremover kun være den Schweiziske centralbank som vil kunne skabe nye penge til økonomien. Det vil ifølge organisationen skabe et mere stabilt system uden samme risiko for finansielle kriser og bolig og aktiv inflation.

Del af international bevægelse
MoMo som står bag initiativet, er en del af den internationale pengereformsbevægelse (International Movement for Monetary Reform) og har blandt andet en dansk-søsterorganisation i foreningen Gode Penge.
”Folkeafstemningen er et kæmpe skridt for den internationale bevægelse, som vi er en del af. Hvis Schweiz fratager de private banker styringen med landets pengemængde, og istedet demokratiserer pengeskabelsen, vil de kunne opnå enorme økonomiske fordele, som forhåbentlig kan inspirere vores politikere til at gå samme vej,” mener Rasmus Hougaard Nielsen, økonom og formand for foreningen Gode Penge.
Siden finanskrisen er spørgsmålet om bankernes udemokratiske og procykliske pengeskabelse blevet en vigtig del af debatten om finansiel stabilitet, og schweizerne er langtfra de eneste, der overvejer en grundlæggende monetær reform. Senest har det Islandske parlament besluttet at nedsætte en pengekommission, og i dansk kontekst har Alternativet skrevet demokratisering af pengeskabelsen ind i deres partiprogram.

Kontakt Cand.polit. Rasmus Hougaard Nielsen: Formand for Gode Penge og dansk talsmand for den internationale pengereformsbevægelse
rasmus@godepenge.dk