Rentefrie lån via JAK-Fonden

Private, foreninger og institutioner kan søge rentefrie lån via JAK-Fonden. Der lånes primært ud til uddannelse.

”At virke for fremme af humanitet, tolerance og næstekærlighed i teori og praksis – såvel inden for som uden for Danmarks grænser. Hovedsigtet i den forbindelse er at give støtte til aktiviteter, der udbreder kendskabet til JAKs ideologi, til fremme af økonomisk og åndelig frigørelse.”

Sådan lyder den smukke formålsparagraf bag JAK Fondens rentefrie lån.

Hvordan gør man?
Gennem donationer og oparbejdet lånemulighed på Fondens egenkapital er der opsamlet store rentefrie lånemuligheder i JAK-Fonden. Lånene ydes gennem følgende pengeinstitutter:

Folkesparekassen
J.A.K. Andelskassen Slagelse
Andelskassen Fælleskassen, København
Det tilstræbes at yde lånene gennem det pengeinstitut, der ligger nærmest ansøgeren, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at etablere kundeforholdet, såfremt ansøger ikke i forvejen er kunde i et JAK pengeinstitut.

Hvem kan ansøge?
Primært er lånemulighederne tilegnet uddannelsesformål af enhver art. Det kan være udgifter i forbindelse med videreuddannelse i ind- og udland, højskoleophold, praktisk eller teoretisk uddannelse.
Derudover kan der søges lån af såvel private som foreninger og institutioner til formål inden for Fondens formålsparagraf.

Lån skal godkendes af JAK Fondens bestyrelse. Administrationsgebyr og låneomkostninger følger de gældende satser i det pengeinstitut, som ønskes anvendt.

Du kan læse mere i JAK Bladet for oktober. Læs mere om JAK Fonden, ansøgningskrav og vilkår  her.