Rentebekæmperen Gesells aftryk på John Maynard Keynes

af Tune Revsgaard Nielsen

Når man læser det 23. kapitel i Keynes’ hovedværk fra 1936, General Theory og Employement, Interest and Money, vil de fleste i kapitlets 6. sektion blive introduceret for en person, de ikke før har hørt om, eller hvorom de kun har et ganske begrænset kendskab.

Keynes ser værdien af Gesells arbejde
Keynes præsenterer her den tyske handelsmand og selvlærte økonom, Silvio Gesell. Keynes beskrev, hvordan han af Gesells tilhængere i perioden efter Første Verdenskrig, var blevet bombarderet med eksempler på den tyske handelsmands arbejde. Det var dog først da Keynes gennemgik Gesells hovedværk Die Natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld på egen hånd, at han blev opmærksom på værdien af hans arbejde.

Han indledte en fem sider lang introduktion til Gesell med en kort notits:

”Siden få af læserne af denne bog sandsynligvis er vel bekendt med betydningen af Gesell, vil jeg her give ham hvad der ellers ville være uproportionelt meget plads.”

Som tidligere nævnt var Silvio Gesell, (1862-1930) forkæmper for et økonomisk system, der søgte at udstøde kapitalismen uden at gøre køb på fordelene ved et frit marked og den private ejendomsret til produktionsmidlerne.

Læs resten af artiklen her