Pave Francis: Ødelæg økonomi eller ødelæg verden

I et opsigtsvækkende interview med den spanske avis, La Vanguardia den 12. juni i år, siger Pave Francis direkte, at verden enten må opgive de økonomiske systemer, som de ser ud i dag, eller opgive håbet om en fredelig verden.

“Vi må vælge mellem at lade økonomien bryde sammen eller starte 3. verdenskrig. Vi er ved at skabe en generation af unge, der aldrig vil få mulighed for at træde ind på arbejdsmarkedet, udtalte han i interviewet, der her kan læses på det amerikanske net-medie, Huffington Post.

JAK Danmark vil i al stilfærdighed gentage, at årsagen er et fejlbehæftet økonomisk system. I denne sammenhæng er det største problem dog ikke, at bankerne skaber usikkerhed på finansmarkederne ved deres magt over pengemængden, men at hver enkelt krone udstedt af bankerne er behæftet med en rente der skal betales.

Det skaber ny gæld og kræver øget vækst. For at imødekomme kapitalens krav om afkast, må der spares andre steder: Ved rationalisering, automatisering og robotisering. Det tilfredsstiller kapitalens krav om vækst og afkast, men skaber social uligevægt, ustabilitet og menneskelig armod.

Faktum er, at vi er endt i en situation, hvor vi bliver nødt til at tage magten over økonomien, og ikke længere finde os i, at økonomien styrer os. Derfor bør vi lytte og ikke mindst kræve af vore politikere, at de vil vise mod og tage kampen op. For de vil vel ikke hellere have en 3. verdenskrig?