Økonomisk spekulation

Af Eloneh Klit Malm, formand JAK Danmark

Egentlig havde jeg tænkt mig at skrive en masse teknisk om den økonomiske spekulations natur, for selv at forstå hvad spekulation er, og hvornår noget kan karakteriseres som økonomisk spekulation. Men måske er det i virkeligheden bare så enkelt, som jeg har beskrevet nedenfor.

 

Økonomisk spekulation er en handling, der giver én selv eller en gruppe, forventning om økonomisk fordel på bekostning af tab for andre. Ud fra det kan man så diskutere og retfærdiggøre egne økonomiske handlinger og forsøge, at vise hvor stor en gruppe spekulationen/investeringen er til gavn for – og måske, eller måske ikke, være bevidst om, hvem der taber på det.

For mig er det svært at skille økonomisk spekulation fra intentionen bag, hvor nogle af varianterne kunne være:

 • Ønsket om øget rigdom, herunder
  • at skabe egen sikkerhed i en utryg/foranderlig verden
  • servicere et vækstkrav, så ens værdier ikke ligger og bliver mindre værd.
  • opnå mere magt og frihed til at gøre, som man selv finder bedst
  • opnå anerkendelse
 • Ønsket om at støtte en bestemt samfundsudvikling.

De fleste af os vil have en rem af huden og genkende et behov for økonomisk tryghed og brug for at sikre egen fremtid og frihed.

 

I virkeligheden vil jeg langt hellere bruge min tid på at overveje hvilket tankesæt, der kan afløse økonomisk spekulation, som i høj grad er bundet op på frygt for, at være den der har ”mindre end andre”, ”ufrihed” og at der ”ikke er nok”. Når man er i et tankesæt, hvor ideen om, at der ikke er nok til alle, er fremherskende, vil konsekvensen være, at vores ur-hjerne tager over. Vi forsøger derfor at samle forråd og sikre os selv og vores firmaer, så det er os, der overlever, når alle andre vælter. Det betyder i sagens natur, at der er samlet store formuer og ubegribelige mængder materielle goder i ujævnt fordelte bunker rundt omkring i verden. Godt hjulpet på vej af systemer, der har gjort det muligt, at samle disse store rigdomme på få hænder.

 

Blev vi nu alle med et trylleslag villige til at tænke: ”Der er nok til alle – også i fremtiden”, så ville der ikke længere være behov for eller motivation til at samle til huse i samme grad. Derfor vil jeg langt hellere kigge på, hvad der skal til for at ændre vores fælles tankesæt.

Der er to ting, der vil rykke tankesættet, hvis vi øger fokus på det og træner det indefra og ud:

 • Tillid og tillidsbaserede systemer
 • Helhedssyn og en indre viden om, at vi alle er en del af den fælles organisme ”Moder Jord”. Der er ikke noget eller nogen, som ikke er en del af det. Vi indgår i fællesskab med alt og alle på godt og ondt.

 

Vi kan kun starte, der hvor vi hver især er, og med den tillid og indsigt vi er i besiddelse af. Her i Norden er vi foran på tillid og helhedssyn, derfor må vi være dem, der går foran med at ændre vores fælles økonomiske tanke- sæt, for at kunne designe nye økonomiske systemer til det fælles bedste.