– et samarbejde mellem JAK Danmark og nogle JAK pengeinstitutter

 

Formål

ØKOlån er skabt for at give interesserede mulighed for at låne billigt og simpelt til bæredygtige formål. Samtidig kan de medvirkende pengeinstitutter sende overskydende penge i kredsløb til gavn for os alle.

Pulje for bæredygtig aktivitet

Pengene udlånes til fx:

 Energiindvinding

 

Energibesparelser

 

Vandbesparelse
 • separationstoilet
 • regnvandsopsamling
 • rodzoneanlæg
 • retablering af grundvandsforsyning
 • recirkulering af gråt spildevand

 

Økologisk byggeri
 • passiv solvarme
 • varmelager
 • masseovne
 • miljøvenlig isolering
 • klimaautomatik
 • ler- og halmhusbyggeri
 • lavenergivinduer (under fx u-værdi 1,2)

 

Produktion
 • Produktionsmidler til økologiske, helhedsorienterede projekter

 

 

Landsbyfællesskab

*Forudsætningen for fuld belåning af varmepumpeanlæg, herunder jordvarme:

 • Der skal være integreret andre løsninger med vedvarende energi i det samlede anlæg.
 • Varmepumpeanlægget skal have dokumentation for god udnyttelseseffekt (COP>3,5 værdien hæves gradvist i takt med tekniske fremskridt på området).

 

-der spirer hele tiden nye grønne idéer frem

– vi følger udviklingen.