Ny bestyrelse i JAK Danmark

På årsmødet i JAK Danmark den 16. marts 2019 afgik Kurt Poulsen efter eget ønske som fungerende formand.
Vi takker Kurt for hans store og mangeårige indsats for JAK.

Følgende personer blev opstillet og valgt til bestyrelsen:

  • Erik Boesen, Skanderborg
  • Karl Henning Mikkelsen, Brande
  • Helle Nielsen, Aarhus
  • Lisbeth Sørensen, Horsens
  • Mikael Bang, Odder

Derudover fortsætter Jens Thordal-Christensen og Bo Nielsen i bestyrelsen, som også suppleres med et medlem fra Folkesparekassen.
På første møde i bestyrelsen mandag den 29. april 2019 blev Erik Boesen valgt til formand.