Nationalbanken vil hellere være bank for bankerne end sikre demokratisk kontrol med betalingssystemet og pengepolitikken

Den 15. december 2017 udsendte Danmarks Nationalbank analysen Digitale centralbankpenge i Danmark? Her afviser Nationalbanken blankt at indføre digitale centralbankpenge i Danmark. Dermed sender Nationalbanken et markant anderledes signal end fx den svenske Riksbank, der forholder sig yderst positivt til digitale centralbankpenge.

I Gode Penge anser vi Nationalbankens afvisning af digitale centralbankpenge som dybt problematisk, og vi vurderer, at det sætter spørgsmålstegn ved Nationalbankens uafhængighed. Nationalbanken bryster sig af at være uafhængig af det politiske system, men slår i analysen fast, at man anser sig selv som bankernes bank. Nationalbanken erklærer sig således uafhængig af demokratiet, men afhængig af bankernes interesser.

Politisk koordinator i Gode Penge Tune Revsgaard Nielsen udtaler: ”Nationalbanken er en offentlig selvejende institution, som opererer under et politisk mandat. Med afvisningen af digitale centralbankpenge melder de reelt set ud, at de ikke ønsker at være en offentlig institution, men derimod udelukkende bank for bankerne. Det er politisk dybt problematisk, og det sætter alvorligt spørgsmålstegn ved Nationalbankens uafhængighed.”

Nationalbanken reducerer spørgsmålet om indførelsen af digitale centralbankpenge til et teknisk problem, uden fyldestgørende stillingtagen til de pengepolitiske og økonomiske konsekvenser af kontanternes udfasning. Analysen lader flere problemer uberørte, bl.a.:

  1. Reducerer Nationalbanken målsætningen om finansiel stabilitet til et spørgsmål om at holde de nuværende banker i live? Dermed ignoreres det fuldstændig, at de private bankers produktion af digitale penge under det nuværende pengesystem skaber finansiel ustabilitet på boligog aktiemarkedet.
  2. Nationalbankens analyse berører ikke, at størstedelen af bankernes kreditrisiko i dag bæres af indlånerne (befolkningen og virksomhederne), samt staten via indskydergarantiordning. Uden nævneværdig kompensation. Bankerne betaler hverken renter på indlån eller forsikringspræmie på statsgarantierne. De får fortjenesten fra pengeskabelsen, mens størstedelen af risikoen er socialiseret – og tab i sidste ende dækkes af skatteyderne. Essensen i denne fordeling af risiko og fortjeneste er, at vi i dag er tvunget til at have en nemkonto i en privat bank. Denne tvang kan afskaffes med digitale centralbankpenge.
  3. Analysen tager ikke stilling til, at de private banker i dag har en ekstraordinær indtægt (møntningsgevinsten), gennem deres ret til at skabe digitale penge. Det er en indtægt, der omvendt fungerer som en ekstraordinær omkostning for befolkningen.
  4. Analysen tager ikke stilling til, at centralbankernes pengepolitik i dag er dybt ineffektiv. Centralbankernes renter er i øjeblikket negative, uden at det har påvirket bankernes kreditgivning eller det private forbrug og investeringer i nævneværdig grad. Hvordan vil Nationalbanken reelt set kontrollere pengepolitikken i en verden uden kontanter?

Gode Penge ønsker at fremme diskussionen omkring digitale centralbankpenge og opfordrer journalister og fagfolk til at følge op på emnet. Vi skønner at Nationalbanken handler mod offentlighedens interesse. Medierne og den danske offentlighed bør derfor udfordre den nævnte afvisning af digitale centralbankpenge.

 

Vi har af Gode Penge fået tilladelse til at bringe ovenstående pressemeddelelse, som foreningen udsendte i december 2017.