Category: Møde JAK Danmarks årsmøde

JAK Danmarks årsmøde


14. marts 2015

Program:

Kl. 10.00 Velkomst og kaffe
Kl. 10.30 Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 3. Valg af to referenter
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling
 8. Valg af formand (aktuelt i lige år)
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisor for ét år
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Kl. 12.00 Middagspause

Kl. 13.00 Indlæg af Tune Revsgaard om Thomas Pikettys
”Kapitalen i det enogtyvende århundrede” – set fra en JAK vinkel.

Thomas Pikettys murstensværk, ”Kapitalen i det enogtyvende århundrede” har fået stor opmærksomhed, og har med stor succes bragt den stigende økonomiske ulighed på banen i den offentlige debat. Vi kan uden tvivl lære meget af Pikettys arbejde, men hvordan skal man som JAK mand/kvinde forholde sig til værket? Hvad siger Piketty overhovedet om rentens og pengeskabelsens effekt på økonomien?

I JAK Danmark kender vi blandt andet Tune Revsgaard fra hans indlæg i JAK bladet om Silvio Gesell.

Kl. 14.00 Kaffe og herefter debat om emnet.
Kl. 16.00 Farvel og ”kom godt hjem”

Bestyrelsen, JAK Danmark

Ringe Bibliotek
Algade 40
Ringe., Ringe

Tilmeld dig via mail på landsforeningen@jak.dk

View full calendar