Category: Arrangementer JAK Danmarks årsmøde

JAK Danmarks årsmøde


3. marts 2018

lørdag den 3. marts 2018 kl. 10.00-15.00

Mødet afholdes i Sløngelsalen, Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 10, 8660 Skanderborg

 

Program

Kl. 10.00            Velkomst og kaffe

 

Kl. 10.30            Foredrag:

Biodynamisk landmand Karl Henning Mikkelsen fortæller om belivning af jorden og om, hvordan biodynamisk dyrkning giver livskraftige og vitaliserede fødevarer. Foredraget er baseret på egne erfaringer og oplevelser.

Et spirituelt samarbejde med jorden ud fra Rudolf Steiners principper, hvor en respektfuld behandling af jorden giver levende jord i modsætning til næringsfattig og stresset jord. Når dyrkningsjord er i balance, får vi afgrøderne i balance som bliver sund næring for mennesker.

Læs mere på www.khmhojbo.dk

 

Kl. 12.00            En let frokost

 

Kl. 13.00            Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere - der ikke må være medlem af bestyrelsen
 3. Valg af to referenter
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisor for et år
 11. Valg er revisorsuppleant
 12. Eventuelt

 

Kl. 15.00            Farvel og ”kom godt hjem”

 

Alle er velkomne, men kun fuldt betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Af hensyn til traktement vil vi gerne have din tilmelding senest 16. februar 2018 på mail: landsforeningen@jak.dk eller telefon 24 98 86 81.

/ Bestyrelsen, JAK Danmark

View full calendar