Maries Have – et seniorbofællesskab i Herskind­-Skivholme

  • Vi ser for os et seniorliv i et fællesskab, baseret på venskab og gensidig hjælp, hvor den enkeltes ressourcer og aktivitet ses som et nødvendigt og naturligt bidrag til helheden.

  • Vi ønsker at give plads til hele tilværelsen som ældre og – så vidt muligt – kunne blive i fællesskabet, hvis man får brug for pleje.

Af initiativgruppen for Maries Have

Har vi nået en alder, hvor vi gerne vil slå os ned, med eventuelt reduceret arealbehov, og have tid til familie, venner og interesser – og samtidig se frem til fællesskab med naboer i bofællesskab og lokalsamfund, så kan Maries Have i Herskind måske være noget for os.

Maries Have vil kunne være et åndeligt og socialt frirum, når vi med alderen får fornyede behov for at være i fællesskabet, både det nære, bofællesskabet, og det lidt større, landsbyen og lokalsamfundet. Her kan vi holde os aktive, og her får livet fylde. Vi har alle noget at give hinanden. Det forhold ændrer sig ikke med alderen. Kun erfaringer og kræfter ændrer sig over tid.

Får vi på et tidspunkt behov for hjælp i hverdagen, ønsker vi, at denne hjælp skal kunne ydes i Maries Haves rammer.

Lige nu og i de kommende måneder lægger vi grunden til et bofællesskab i Herskind, 16 km. vest for Aarhus i naturskønne omgivelser og i en velfungerende landsby.

Realiseringen heraf afhænger af en fælles skabende indsats, som vi inviterer andre til at deltage i.

Vi er i gang med at købe en firlænget gård med jordtilliggende på ca. 11.000 m2.

Prisen er aftalt til kr. 3.500.000.

Der foreligger en samlet situationsplan for den fremtidige bebyggelse, og der er udarbejdet arkitekttegninger til boliger. Planerne vil give plads til helt op til 42 personer, fordelt i 93 kvm og 62 kvm i nye boliger plus beboelser i gårdens længer. De vil blive udbudt som leje­ boliger.

På grunden skal der bygges 16 nye seniorboliger samt 2 ungdomsboliger. De eksisterende bygninger vil kunne omdannes til en række fælles faciliteter, der både kan bruges af beboerne i bofællesskabet, ligesom der tænkes indrettet et lille kulturog sundhedshus ”MarieHuset” for hele lokalsamfundet.

Forudsætningen for at få etableret bofællesskabet med de 18 nye boliger er erhvervelsen af ejendommen. Vi har en aftale med sælger om, at vi senest 1.8.2018 skal have underskrevet købsaftalen.

Ejerskabet af gården er ved at falde på plads. Vi er en mindre initiativgruppe, der har samlet 1.5 mill. kr., som er tilstækkeligt til køb af gården. Med dette kapitalgrundlag vil økonomien ved købet hvile i sig selv, idet der på gården p.t. er to boligenheder, som lejes ud.

Vil du være med til at muliggøre og være blandt de første til at realisere dette spændende,

levende og livgivende projekt, kan det lade sig gøre ved at indskyde kapital i selskabet i

størrelsesordenen kr. 25.000,til kr .50.000,-. Beløbet vil indgå som ansvarlig lånekapital.

Kontakt os for yderligere information.

Når købet af gården er en realitet, går vi straks i gang med at søge lokalplan for ejendommen.

Det er tanken, at alle boliger som udgangspunkt skal være lejeboliger.

Vi forventer, at vi til byggeriet af de nye boliger skal skaffe yderligere ansvarlig kapital på ca. 3 mill.

Når finansieringen er på plads og byggeriet af de 18 boliger påbegyndt, vil vi arbejde videre med realisering af MarieHuset.

Vi forventer at første spadestik til minimum 8 boliger vil være oktober 2020.

Se mere på www.marieshave.net eller kontakt
Gunnar Hansen, E-mail: gunnarhansen@tdcadsl.dk
Ole Wadsholt, E-mail: maries.have@gmail.com
Ditte Wrist, E-mail: dittewrist@gmail.com
Niels Erik Bach Boesen, E-mail: neb@bachboesen.dk

 

Om navnet Maries Have

I 1851 gifter Grundtvig og Marie sig. Venskab er blevet til det varmeste livsfællesskab.

På dette grundlag og dog fra vidt forskellige synsvinkler ser de begge med stigende sympati Kolds folkelige arbejde på Fyn og understøtter ham heri.

I juli 1852 bliver der i den fjerneste ende af Rønnebæksholms have, som Marie ejer, lagt grundsten til et separat ”værksted” for den altid flittigt arbejdende Grundtvig. Marie organiserede selv byggeriets proces. Men byggeriet tog lang tid, og den lille bygning i røde mursten stod først færdig til indvielse efter Maries uventede død.

I 1853 ved Grundtvigs 70-års fødselsdag drømmer de sammen om at anvende en pengegave på 7000 rigsdaler som anlægskapital til en folkelig højskole på Rønnebæksholms jord og med Chresten Kold som forstander. Med denne drøm foregriber de udviklingen af de danske folkehøjskoler. Deres syn på Kold som den inspirerende praktiker i forhold til folkelig livsoplysning skulle vise sig frugtbart over hele Danmark og Norden i årene fremover. Ikke blot friskolerne, men også højskolerne kunne med rette kalde sig Grundtvig-Koldske.

Det er i den ånd og med det frisind, vi vil danne seniorfællesskabet Maries Have.