Lokal valuta vinder frem

Uddrag fra Uffe Madsens artikel i nyeste udgave af JAK Bladet, ‘Lokale og komplementære valutaer’:

Lokal valuta er velegnet til anvendelse i et afgrænset område for at understøtte beskæftigelse og handel. På billedet her er det JAK Danmarks 10 andele-seddel, der indgik i serien, som JAK Danmark udsendte i 1931. Valutaen eksisterede indtil 1934, hvor udstedelse af penge ved lov blev samlet hos Nationalbanken. Et lovindgreb, der også blev kendt som JAK-loven.

I dag findes flere tusinde eksempler på lokale valutaer, og tallet er stigende. Nogle af systemerne er støttet af myndighederne gennem økonomiske bidrag eller skattefrihed for transaktioner med den lokale valuta, hvilket begrundes med de sociale forbedringer, som kan påvises gennem den lokale aktivitet.

Ny valuta gavner
I New Zealand har sociale myndigheder støttet igangsættelsen af komplementære valutasystemer, fordi de oplever, at deltagerne bevarer en kontakt til arbejdsmarkedet og ofte tilskyndes til at starte selvstændig virksomhed. Mange mennesker genfinder selvrespekten og oplever, at der er behov for det, de kan. Dette virker motiverende med hensyn til at være socialt velfungerende og at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Time Dollars
I USA har det amerikanske forbundsskattevæsen besluttet, at udvekslinger i det komplementære valutasystem ‘Time Dollars‘ er skattefri. Flere end 30 delstater har finansieret opstart af komplementære valutasystemer. Time Dollars projekter igangsat på alderdoms- og plejehjem i USA har vist, at deltagere er raskere og lever længere. Den øgede udveksling og sociale aktivitet, der sker på grund af det komplementære pengesystem, betyder, at folk føler et fællesskab og føler sig værdsatte.

Læs hele Uffe Madsens artikel om lokale og komplementære valutaer i JAK Bladet her.