Laugesens Haves historie

Laugesens Have dannede rammen om JAK Danmarks efterårsseminar i weekenden 3.-5. november 2017. Der har tidligere været afholdt JAK møder i den historiske have, i JAK Bladet lørdag den 6. juni 1936 kan man læse om et J.A.K. Ungdoms-Stævne i Laugesens Have, hvor gartner Fr. Karl Kristiansen talte.

Laugesens Have er placeret i en 12 tønder land stor park, som en stædig og innovativ jyde med navnet Lauge Laugesen har skabt over mange år midt på den jyske hede.

Visionen for haven opstod i starten af 1920erne, og planen var at skabe en kopi af den kejserlige have i Wien. Lauge rejste dertil sammen med flere venner fra egnen for at indsamle indtryk, på det man i dag ville kalde inspirationstur. Beriget med ideer gik han i gang med at skabe en fantastisk have. I dag efterlyser man mennesker med visioner. Dengang rystede man nok lidt på hovedet over den store plan, som Lauge gik i gang med.

En vision tager form

Lauge Laugesen betragtede de smukke stensætninger, som dengang fandtes i den kejserlige have, og han blev inspireret til at anlægge en kejserhave i Brejning Fjalde: Laugesens Have. Lauge så en mulighed med de sten, han havde liggende ved gården, og det blev faktisk begyndelsen på Laugesens Have.

I 1923 blev der anlagt en lille privat have, hvor han anvendte stenene fra hedeopdyrkningen til pyramider, høje, trapper og terrasser.

Gangene blev kantet med sten, og stenene blev i det hele taget en helt naturlig del af haveanlægget.

Lauge var optaget af en tanke om at skabe noget smukt og seværdigt på den golde jyske hede, som i tusindvis af år havde henligget udyrket og forblæst. Han ville skabe en oase af træer, planter og blomster, og stenene indgik i hele dette haveanlæg. Sten i titusindvis. Det var en original idé, og Lauge inddrog i første omgang 5 tønder land til haven – senere kom haveanlægget til at omfatte i alt 12 tønder land. Det var unyttigt, gav intet afkast, og efterlod mange mennesker hovedrystende, men også lidt nysgerrige.

Nysgerrige og besøg

Else Marie og Lauge Laugesen var stolte over den opmærksomhed, haven skabte, og de var gæstfrie mennesker, der tilbød kaffe, kage og sodavand til de mange besøgende.

I 1924 blev der opført en lille pavillon, og herefter blev der opkrævet 25 øre for hvert besøg. Fra pavillonen blev der solgt kaffe og brød. I 1926 blev der opført en større restaurant ved gården, der tjente som traktørsted for haven.

Else Marie og Lauge udførte ikke arbejdet alene. De fik sammen 9 børn, som alle hjalp til med at anlægge haven. Derudover fik de hjælp fra familie og venner, og mange af de andre bønder fra egnen kørte vognlæs af sten ind i haven. Gennem tiden er der fragtet op mod 3.000 vognlæs sten ind i parken.

Lauge Laugesen indså på et tidligt tidspunkt, at han måtte have faglig ekspertise ved anlægget af haven. Han allierede sig derfor med gartner Petersen fra Spjald, som fik stor betydning for havens arkitektoniske indretning. De to herrer supplerede hinanden godt, om end der ikke altid var fuldstændig enighed om, hvordan parken skulle se ud. Begge var i besiddelse af stor idérigdom, men også en stålfast vilje.

Haven blev genstand for stor opmærksomhed – også i alle landets aviser, magasiner og fagblade. Besøgstallet steg markant i perioden fra 1925 til 1930. I sommeren 1925 blev haven besøgt af ca. 4.000 gæster, men få år senere kom der ofte langt over 1.000 på en enkelt søndag. I de bedste år blev Laugesens Have besøgt af op mod 30.000 mennesker på én sommer.

Det placerede Laugesens Have som turistattraktion på højde med Skamlingsbanken, Ejer Bavnehøj og Himmelbjerget – altså blandt Jyllands allerstørste turistattraktioner.

I 1928 fik Laugesens Have fornemt besøg, idet dronning Alexandrine den 20. august besøgte haven. Dronningen kom – med sit følge – uanmeldt til haven. Hun opholdt sig et par timer og indskrev sig i gæstebogen, og tog efter besøget tilbage til Marselisborg slot. Dronningens besøg afstedkom naturligvis stor opmærksomhed, og var udtryk for den interesse, haven havde i offentligheden på den tid.

Fra have til kursuscenter

I perioden fra 1930 og indtil tiden efter 2. verdenskrig havde Laugesens Have flere tusinde gæster hvert år. Parken led stor skade under krigen på grund af svær frost.

1. november 1955 døde Lauge Laugesen – 72 år gammel. To år senere blev parken overtaget af datteren og svigersønnen, Johanne og Gerhard Hülke. Efter fortsat drift af haven valgte ægteparret at sælge parken i 1968 til Erling Heltboe.

Erling Heltboe opførte i 1974 en kursusejendom i parkens smukke omgivelser, og drev dette kursuscenter i perioden 1974-1981, hvor kursuscentret blev solgt til Dansk Beklædningsog Textilarbejderforbund.

Efter udvidelser i 1982, 1989 og 2011 fremstår kursuscentret i dag med sammenlagt ca. 6.500 etage m².

I 1998 blev Laugesens Have udskilt som et selvstændigt aktieselskab og er i dag ejet af 3F.

Parken er renoveret, og forsøgt ført tilbage til det oprindelige, i det omfang det overhovedet har været muligt. Mange stensætninger står således stadig som de oprindelig er etableret af Lauge Laugesen og gartner Petersen.