Julehilsen fra JAK’s formand

Ved indgangen til 2020 udtrykte jeg et håb for det nye år om, at man med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål og intentionerne fra det i december 2019 netop afholdte COP25 i Madrid ville finde viljen til at gøre noget ved og finde forståelse for, at der skal bringes en anden tankegang ind i den måde, som vi producerer og agerer med hinanden på.

Der blev dog drysset lidt malurt i bægeret, da USA fastholdte sin trussel om at trække sig fra Paris-aftalen, hvor FN’s 196 medlemslande forpligter sig til at modvirke den globale opvarmning ved at holde den globale temperaturstigning under 2° C i forhold til det førindustrielle niveau, og med bestræbelse mod en temperaturstigning på kun 1,5° C. Med USA ude af aftalen vil det blive svært, at nå disse mål, så man må krydse fingre for, at USA’s nyvalgte præsident vil leve op til sin udmelding om, at trække udmeldelsen tilbage.

En anden god nyhed er, at EU’s medlemslande i december i enighed vedtog en ny klimamålsætning om, at EU’s udledning af drivhusgasser i 2030 reduceres med mindst 55 procent i forhold til udledningsniveauet i 1990, hvilket ikke er overbevisende, men vigtigt hvis landene skal leve op til EU’s ambition om at blive klimaneutral i 2050.

I forhold til klimaet er der meget at glæde sig over med disse seneste initiativer, men FN’s 17 Verdensmål er meget andet end klima. Det handler også på biodiversitet, hvordan vi dyrker jorden, hvordan vi producerer og forbruger, hvordan vi bor og lever. 

Disse emner vil JAK i det kommende år sætte fokus på med de foreløbige planlagte møder og foredrag, som er anført nedenfor.

Ud over den gode vilje og moral, handler det i høj grad om, at vi ikke lader penge og forventning om afkast styre produktionen, men derimod JAK’s målsætning, om at anvende vores fælles ressourcer på et bæredygtigt grundlag uden at forurene naturen eller sagt på en anden måde, at aflevere Jorden til næste generation i en bedre stand, end da vi modtog den.

Jeg ønsker på bestyrelsens vegne alle vores medlemmer og de mange modtagere af vores nyhedsbreve en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Erik Boesen
formand