Den 11. februar 2021 fyldte JAK 90 år som ideologisk forening

Landsforeningen JAK blev i 1931 stiftet som en protest mod det økonomiske system, der gjorde det muligt at tjene penge på penge.

JAK protesterede mod, at samfundets penge blev stillet til rådighed i form af gæld med krav om betaling af renter. JAK’s holdning var, at penge ikke skulle have en pris, og at deres funktion udelukkende var at gøre køb og salg af varer og tjenesteydelser mulig. Samfundet skulle gennem en demokratisk styret Samfundsbank stille de nødvendige betalingsmidler til rådighed uden omkostninger.

JAK argumenterede for, at rente af penge øgede prisen på varer og tjenesteydelser i unødvendig grad, og at renten medvirkede til at flytte kapital fra aktiv produktion til passiv pengeanbringelse. Dermed blev den økonomiske ulighed i samfundet øget.

Siden JAK’s stiftelse i 1931 har vi været vidne til en fantastisk samfundsudvikling, men problemet med prisen på penge er stadig den samme. I de seneste år er renten kunstigt presset i bund, men til gengæld er den økonomiske spekulation i værdipapirer, ejendomme, valuta m.v. større end det tidligere er set. Den økonomiske ulighed er fulgt med, og i dag er samfundets værdier – i Danmark såvel som på globalt plan – samlet på færre hænder end nogensinde før.

Der er ingen tvivl om, at vi i dag har en ekstrem høj gæld, og at den nødvendigvis skal tvinges ned i niveau med samfundets reelle værdi (dvs. BNP). Alle tegn viser, at det kommer indenfor en overskuelig tid og at det vil gøre ondt på især den finansielle verden, men også på ejere af aktier og fast ejendom.

I det kommende år har JAK planlagt et årsmøde lørdag den 5. marts, hvor der om formiddagen vil være et indlæg af alternativ behandler, heilpraktiker Karsten Munk, som vil tale om individuelle og kollektive beslutninger som på alle planer bør tages og udføres med udgangspunkt i de næste 7 generationer.

Derudover lægger næstformand i JAK – biodynamisk landmand Karl Henning Mikkelsen, Brande – lokaliteter til sommermøde den 26. maj, hvor han vil tale om bæredygtig landbrugsform og sunde næringsstoffer.

Jeg ønsker på bestyrelsens vegne alle vores medlemmer og de mange modtagere af vores nyhedsbrev en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Erik Boesen
Formand