JAK og FN’s 17 verdensmål

Med udgangspunkt i Brundtland-rapporten i 1987 om en bæredygtig udvikling (defineret som en udvikling, der imødekommer de nulevende menneskers behov uden at skade fremtidige generationers muligheder for at få deres behov tilfredsstillet), besluttede verdenssamfundet gennem FN’s generalforsamling i 2015, i hvilken retning, verden skal udvikle sig i de kommende år.

Resultatet er beskrevet i FN’s 17 verdensmål med tilhørende 169 delmål.

Verdensmålene harmonerer med de mål, som JAK har arbejdet for siden 1931 og kan illustreres i nedenstående.