Billige uddannelseslån – Penge for fremtiden

JAK Fonden formidler lavt forrentede lån til færdiggørelse af uddannelse inden for normal uddannelsestid. Lånene skal anvendes som økonomisk hjælp til de sidste 2 år af et planlagt uddannelsesforløb. Det enkelte lån kan maksimalt være på 60.000 kr., der udbetales over 2 år med maksimalt 2.500 kr. hver måned. Efter uddannelsens færdiggørelse afvikles lånet over maksimalt 5 år. Fonden har samarbejde med Folkesparekassen, og lånene ydes i videst mulig omfang i den afdeling, der ligger nærmest ansøgeren, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at etablere kundeforholdet. Der stilles sikkerhed for lånet – eventuelt i form af kaution.


Ansøgning om lån

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes sammen med eventuelt relevant dokumentation til Fonden. Med baggrund deri vil Fondens bestyrelse vurdere de indkomne ansøgninger og fordele de til rådighed værende midler.

Klik og Åben ansøgningsskema i PDF-format
Klik og Åben ansøgningskema i doc-format


JAK-Fonden’s stipendium

JAK Fonden har indstiftet et stipendium på kr. 15.000, som kan søges af studerende ved handelshøjskoler og universiteter i Danmark og gives til arbejdet med et speciale, hovedopgave eller anden tilsvarende skriftlig afhandling i forbindelse med studiet.

Opgavens emne skal omhandle, hvordan vi sikrer en bæredygtig og retfærdig samfundsøkonomi i fremtiden. Da finanssektoren spiller en voksende rolle for den økonomiske udvikling, søger vi især studerende, som ønsker at skrive om, hvordan vi skaber et finansielt system, der underbygger en bæredygtig og retfærdig samfundsøkonomi, baseret på demokratiske værdier.

Specialet / opgaven skrives på dansk, eller der foreligger mindst et dansk resumé af indholdet. Fondsbestyrelsen vil løbende tage stilling til, hvor mange stipendier der udbetales hvert år.

Ansøgninger til stipendiet indsendes senest 30. juni og 31. december, og Fondens bestyrelse vurderer derefter de indkomne ansøgninger.

Ansøgninger sendes til JAK Fonden
v/ Mads Andersen Velbæk
mav@mto-electric.dk


Hvad er JAK Fonden?

Fonden blev stiftet i 1990 med det formål at virke for fremme af humanitet, tolerance og næstekærlighed i teori og praksis – såvel inden for som uden for Danmarks grænser. Hovedsigtet i den forbindelse er at give støtte til aktiviteter, der udbreder kendskabet til JAK’s ideologi (Jord – Arbejde – Kapital), til fremme af økonomisk og åndelig frigørelse. Ud over en række private donationer, er der tilført kapital til fonden fra bl.a. K.E.Kristiansens Mindefond, Frederik K. Kristiansens Mindefond, Peter Madsens Mindefond, Mindefond efter Ulla Jakobsen og JAK Københavns Lokalkreds.

Fondens kapital er blandt andet fremkommet gennem gaver fra en række personer, for hvem JAK har og har haft stor betydning, og som derigennem ønsker at bidrage til JAKs fremtidige arbejde. Der kan gives støtte til fonden på mange måder – ikke nødvendigvis kun pengegaver. Hidtil er der blandt andet skænket Fonden ejendomme, en mønt- og smykkesamling samt andels-/garantbeviser i JAK pengeinstitutter.


JAKs samfundssyn

JAK Danmark arbejder for et rentefrit samfund, hvor pengene tjener fællesskabet – ikke private særinteresser. JAK er imod brugen af penge som handelsvare. Penge skal alene være et middel til omsætning. Pengerente fører til et samfund ude af balance, hvor samfundets svageste altid må betale til samfundets rigeste via renter på gæld og renters renter. Med baggrund i disse holdninger praktiserer Folkesparekassen i Silkeborg, Odense og Aarhus rentefri økonomi. Ved at bruge Folkesparekassen, siger du nej til indlånsrenter, men til gengæld kan du låne til lav rente, der kun dækker administrationsomkostningerne i forbindelse med lånet. Ingen skal tjene på dig som i en almindelig bank, hvor du kommer til at betale for, at aktionærerne kan få de bedst mulige afkast af deres investering. I Folkesparekassen er du ikke kunde, men bruger – og kun med til at betale for de fælles omkostninger.


JAK Fonden,
Mads Andersen Velbæk
Svejbæk Banesti 4
8600 Silkeborg
Tlf. 2028 0136
mav@mto-electric.dk


JAK Fondens Bestyrelse

Britha Brodersen
Tværgade 33
5750 Ringe
Tlf.: 6262 1717
britha.brodersen@gmail.com

Jakob Mikkelsen
Hyllerslev Skolevej 6
6851 Janderup Vestj.
Tlf. 2020 7050
jakob.mikkelsen@kijamik.dk

Helle Nielsen
Langenæs Allé 70
8000 Aarhus C
Tlf. 2320 4670
hnbear@hotmail.com

Tonni Carlsen
Rattisoddevej 30
9830 Tårs
Tlf.: 9895 8156
tc@tonnicarlsen.dk

Mads Andersen Velbæk
Svejbæk Banesti 4
8600 Silkeborg
Tlf. 2028 0136
mav@mto-electric.dk