JAK-Fonden’s stipendium

JAK Fonden har indstiftet et stipendium på kr. 15.000, som kan søges af studerende ved handelshøjskoler og universiteter i Danmark og gives til arbejdet med et speciale, hovedopgave eller anden tilsvarende skriftlig afhandling i forbindelse med studiet.

Opgavens emne skal omhandle, hvordan vi sikrer en bæredygtig og retfærdig samfundsøkonomi i fremtiden. Da finanssektoren spiller en voksende rolle for den økonomiske udvikling, søger vi især studerende, som ønsker at skrive om, hvordan vi skaber et finansielt system, der underbygger en bæredygtig og retfærdig samfundsøkonomi, baseret på demokratiske værdier.

Specialet / opgaven skrives på dansk, eller der foreligger mindst et dansk resumé af indholdet. Fondsbestyrelsen vil løbende tage stilling til, hvor mange stipendier der udbetales hvert år.

Ansøgninger til stipendiet indsendes senest 30. juni og 31. december, og Fondens bestyrelse vurderer derefter de indkomne ansøgninger.

Ansøgninger sendes til JAK Fonden
v/ Mads Andersen Velbæk
mav@mto-electric.dk


Hvad er JAK Fonden?

Fonden blev stiftet i 1990 med det formål at virke for fremme af humanitet, tolerance og næstekærlighed i teori og praksis – såvel inden for som uden for Danmarks grænser. Hovedsigtet i den forbindelse er at give støtte til aktiviteter, der udbreder kendskabet til JAK’s ideologi (Jord – Arbejde – Kapital), til fremme af økonomisk og åndelig frigørelse. Ud over en række private donationer, er der tilført kapital til fonden fra bl.a. K.E.Kristiansens Mindefond, Frederik K. Kristiansens Mindefond, Peter Madsens Mindefond, Mindefond efter Ulla Jakobsen og JAK Københavns Lokalkreds.

Fondens kapital er blandt andet fremkommet gennem gaver fra en række personer, for hvem JAK har og har haft stor betydning, og som derigennem ønsker at bidrage til JAKs fremtidige arbejde. Der kan gives støtte til fonden i form af kontant donation eller ved testamente.


JAKs samfundssyn

JAK Danmark arbejder for et rentefrit samfund, hvor pengene tjener fællesskabet – ikke private særinteresser. JAK er imod brugen af penge som handelsvare. Penge skal alene være et middel til omsætning. Pengerente fører til et samfund ude af balance, hvor samfundets svageste altid må betale til samfundets rigeste via renter på gæld og renters renter.


JAK Fonden,
Mads Andersen Velbæk
Svejbæk Banesti 4
8600 Silkeborg
Tlf. 2028 0136
mav@mto-electric.dk


JAK Fondens Bestyrelse

Britha Brodersen
Tværgade 33
5750 Ringe
Tlf.: 6262 1717
britha.brodersen@gmail.com

Jakob Mikkelsen
Hyllerslev Skolevej 6
6851 Janderup Vestj.
Tlf. 2020 7050
jakob.mikkelsen@kijamik.dk

Helle Nielsen
Langenæs Allé 70
8000 Aarhus C
Tlf. 2320 4670
hnbear@hotmail.com

Tonni Carlsen
Rattisoddevej 30
9830 Tårs
Tlf.: 9895 8156
tc@tonnicarlsen.dk

Karl Henning Mikkelsen
Nordlundvej 105
7330 Brande
Tlf.: 4116 4842
info@karlhenning.bio

Mads Andersen Velbæk
Svejbæk Banesti 4
8600 Silkeborg
Tlf. 2028 0136
mav@mto-electric.dk