JAK Danmarks generalforsamling 2021

JAK Danmark afholder generalforsamling torsdag den 29. april 2021 kl. 19.00.

Som følge af det eksisterende forsamlingsforbud er det desværre ikke muligt at afholde årets generalforsamling som fysisk møde. Derfor afvikles årets generalforsamling som virtuelt møde på Zoom.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling
 8. Valg af bestyrelse
  På valg er Karl Henning Mikkelsen og Bo Nielsen
  Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
 9. Eventuelt

Alle medlemmer opfordres til at deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding med oplysning om navn og mailadresse sendes senest fredag den 23. april 2021 til mail: landsforeningen@jak.dk

Deltagerne får tilsendt vejledning i opkobling til mødet.


JAK Danmark
Bestyrelsen