JAK Danmarks årsmøde

den 2. april 2016 kl. 10.00-16.00. (Du skal tilmelde dig senest mandag den 21. marts på landsforeningen@jak.dk eller tlf. 24988681)

Mødet afholdes i Sløngelsalen, Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 10, 8660 Skanderborg

Program:

Kl. 10.00 Velkomst og kaffe

Kl. 10.30 Foredrag ved forfatter og journalist Karen Lumholt: “Lad os lave det helt store regnskab”

Hvordan ser økonomien ud i vores velfærdssamfund, hvis vi begynder at tænke relationer og livskvalitet ind i det helt store regnskab?

Det er der ikke ret mange der taler om – eller gør noget ved. Karen Lumholt fra Tænketanken Cura forsøger – inspireret af briterne, der er noget længere fremme på dette felt end vi er i Danmark.

Spørgsmålene er blandt andet:
– er det en god ide at institutionalisere så stor en del af velfærden, som vi har gjort, hvis institutionerne som de ser ud i dag gør mennesker ensomme
– hvordan kan vi som civilsamfund tage en del af velfærden tilbage til de naturlige, omsorgsfulde fællesskaber?
(se også Karen Lumholts artikel her i bladet side 19)

Kl. 13.00 En let frokost

Kl. 14.00 Generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen
3. Valg af to referenter
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
6. Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget fremlægges til godkendelse
7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling
8. Valg af formand (formanden er ikke på valg)
9. Valg af bestyrelse. På valg er Chresten Ibsen, der er villig til genvalg.Endvidere skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem til at overtage Lis Poulsens valgperiode.
10. Valg af revisor for ét år
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt

Bestyrelsen for JAK Danmark fremsætter forslag til generalforsamlingen om tilføjelse til paragraf 5 stk. 2 i vedtægterne: Generalforsamlingen kan vælge op til to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

 

Kl. 16.00 Farvel og ”kom godt hjem”

Alle er velkomne, men kun fuldt betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have din tilmelding senest 21. marts 2016
på mail: landsforeningen@jak.dk eller telefon 24 98 86 81.

Bestyrelsen
JAK Danmark