JAK Danmarks årsmøde

Lørdag d. 4. marts 2017 kl 10-16

holder JAK Danmark den årlige generalforsamling/årsmøde, hvor vi i år har inviteret nogle af folkene bag GROBUND til at komme og fortælle om alt det spændende de arbejder på i Ebeltoft. Der er ved at opstå et helt nyt off-grid samfund og det vil vi gerne invitere dig til at komme og høre mere om.

 

Mødet afholdes i Sløngelsalen, Kulturhuset Skanderborg, Parkvej 10, 8660 Skanderborg

Program:

Kl. 10.00                                   Velkomst og kaffe

Kl. 10.30                                    Grobund, et off-grid samfund, på vej i Ebeltoft

Folkene bag Grobund kommer og fortæller om deres visioner og arbejde med at lave et gældsfrit fællesskab af iværksættere og bosættere omkring Ebeltoft færgehavn. Især samarbejdet mellem kultur, kystkultur og erhverv er en meget vigtig del af visionen.

Fællesskabet danner grobund for et kreativt udviklingscentrum med meget lave omkostninger, hvor det er muligt at leve og producere bæredygtigt.

Oplæg v. Steen Møller, Asger Møller, Jens Randrup

 

Kl. 13.00                                    En let frokost

Kl. 14.00                                    Generalforsamling

Kl. 16.00                                    Farvel og ”kom godt hjem”

Alle er velkomne, men kun fuldt betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Af hensyn til traktement vil vi gerne have din tilmelding senest 23. februar 2017 på mail: landsforeningen@jak.dk eller telefon 24 98 86 81.

JAK Danmarks bestyrelse og sekretariat glæder sig til at se dig

 

Dagsorden:

 1.          Valg af dirigent
 2.          Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 3.          Valg af to referenter
 4.          Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 5.          Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6.          Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget fremlægges til godkendelse
 1.          Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling
 2.          Valg af formand
 3.          Valg af bestyrelse
 4.          Valg af revisor for ét år
 5.          Valg af revisorsuppleant
 6.          Eventuelt