JAK Danmarks årsmøde 2022

Lørdag den 5. marts 2022 kl. 10.00-15.00.
Mødet afholdes i Antroposofisk Kulturhus på adressen Rosenvangsallé 251, 8270 Højbjerg.


Program for dagen:

 • Kl. 10.00 Velkomst og kaffe.
 • Kl. 10.30 Foredrag med Karsten Munk
 • Kl. 12.00 En let frokost
 • Kl. 13.30 Generalforsamling
 • Kl. 15.00 Afslutning


Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
 10. Eventuelt

Alle er velkommen. Kun betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have din tilmelding senest tirsdag den 22. februar 2022 på mail: landsforeningen@jak.dk

Følg med på www.jak.dk, hvor eventuelle ændringer af programmet vil blive annonceret.

JAK Danmark
Bestyrelsen