JAK Danmark ønsker alle medlemmer og andre interesserede et Godt Nytår

Tak for interesse og tilbagemeldinger, deltagelse i arrangementer m.v. i året der gik.

Tiden viser i høj grad behovet for og nødvendigheden af bevidsthed, med afsæt i JAK’s kerne.

JAK blev til i starten af 30’erne – en tid med tiltagende stor økonomisk ulighed, hvorfor man etablerede en bank for rentefri financiering, og endog trykning af egne pengesedler. Dette for at skabe mulighed for menneskelig og økonomisk frigørelse.

Der har været stor interesse for skabelse af fællesskaber omkring dette. At betragte og arbejde med penge som omsætningsmiddel mellem mennesker for reelle værdier som Jorden, Arbejdet og den skabte Kapital. Uden renter. Uden spekulation i penge.

Lovgivningen har hen ad vejen forpurret de store visioner, således at der ikke længere er basis for opretholdelse af mindre banker. Det oplevede vi sidst, da Folkesparekassen måtte opgive og blev opkøbt af Middelfart Sparekasse.

På nuværende tidspunkt ses der ikke nogen reel mulighed for dannelsen af en ny bank med høje etiske og moralske værdier.

Gennem en årrække er uligheden i Danmark blevet større og større, og vilkårene for de svageste i samfundet forringet. Skiftende regeringer har solgt ud af danske værdier over en bred kam.

Det er nødvendigt, at vi hver især tager ansvar og i så høj grad som muligt handler i overensstemmelse med den verden, vi ønske at leve i. Ligeledes at vi oplever os selv som skabende mennesker, der ikke passivt venter på at nogen gør noget og at magthaverne tager varer på vores – befolkningens interesser. Et bedre samfund skabes ved, at den enkelte gør det de formår. Små skridt måske, men mange små skridt fører langt.

Lad os se ind i en fremtid med menneskelighed og plads til og samhørighed med naturen. Dette skal være essensen i vores færden og i den verden vi skaber i fællesskab gennem aktiv handlen.

I ønskes alle et Godt Nytår,
Bestyrelsen