J.A.K. bladet nr. 1 – 2007

Temanummer “Hvad skaber behovet?”

Læs de enkelte artikler herunder.

Hvad skaber behovet?
Leder af Finn Bentzen

Hvad skaber behovet for J.A.K.?
Af Poul Busk Sørensen
For mig er der ingen tvivl: ”Jord + Arbejde = Kapital” er en livslov. Lever vi op til kravene, kan vi være med til at skabe en bedre verden. Svigter vi livsloven, får vi problemer!

Fonden Sindsro vil hjælpe psykisk syge
Af Steen Kofoed
Den hjælp, vi primært tilbyder i dag, er medicin, da det verdensbillede, vi som samfund bygger på, er naturvidenskaben. Alt skal kunne måles og vejes, og dermed bliver kemien det eneste saliggørende og løsningen på psykiske sygdomme.

Fremtidens energiforbrug er et fælles ansvar
Af Kåre Albrechtsen, Sekretariatsleder hos Energitjenesten
For at gavne miljøet og for at få Danmark i god international position er det vigtigt, at vi alle bidrager til at reducere energiforbruget og fremme vedvarende energi.

Mazdaznan – livsvisdom fra ældgamle tider
Af Britta Christiansen
Denne gamle lære var tidligere en inspirationskilde for J.A.K. bevægelsen.
Har den også noget at byde på i dag?

TCE – Total Kontrol med Epidemien
Af Hanne krog
Et program til bekæmpelse af AIDS, en sag for os alle. Friskolen på Skydebanegård er med i kampen.

Når behovet skaber forandring
Af Peter Djurtoft, næstformand i Foreningen af J.A.K. andelskasser
Lad mig først sige, at det, der skaber min interesse for J.A.K., er i bund og grund den sunde fornuft og samfundsmoral, som J.A.K. er bygget på.

J.A.K. bladet nr. 2 – 2007

Temanummer “Hvad er velfærd?”

Læs de enkelte artikler herunder.

Velfærd – og J.A.K.s samfundssyn
Leder af redaktionen

Den danske velfærdsstat – udvikling og indhold
AF NIELS PLOUG, INGRID HENRIKSEN OG NIELS KÆRGÅRD
Velfærdsstaten er et miks af socialpolitiske idealer og økonomiske og samfundsmæssige realiteter.

Hvad er velfærd?
Af Per Schultz Jørgensen
Hvis velfærden ”digitaliseres” (”stregkodeomsorg”), mistes alt det, der ikke kan måles og vejes – og det er måske i visse situationer langt vigtigere.

Hvad er velfærd?
Af Finn Bentzen
Hvornår vil vi stille os selv lidt tilbage i køen og lade andre komme lidt foran?
Tiden er for længst inde til, at det vil nok klæde os alle sammen, hvis vi lod andre få plads og rum.

Mikrofinans
AF FLEMMING KRAMP, ANDELSKASSEN OIKOS
For hvad der svarer til under 200 kr., blev de 42 kvinder i stand til at mangedoble deres indtægt bare på én dag. Det var den dag, hvor mikrolånsprincippet blev født.

En sjællandsk jyde fylder 60 år
Jeg tror på det bedste i alle mennesker. Jeg tror også på, at der i alle mennesker fra starten af kun er noget godt – jeg skal her ikke komme ind på, hvad der så hen ad vejen gør de store forskelle, siger Kurt Poulsen.

Velfærd!
Af Finn Bentzen
For mig ser det ud, som om der i vort samfund er indkørt alt for mange rutiner, som er komplet unødvendige og spild af tid og ressourcer. – Det er ikke et sundt velfærdssamfund!

ØKOnto puljen
Af Uffe Madsen
Gennem anvendelse af en ØKOnto bringes pengene ind i grønne kredsløb ved at formidle billige lån til bæredygtige formål.

J.A.K. Fondens årsrapport
Fondens midler er bl.a. fremkommet gennem gaver fra en række personer, for hvem J.A.K. har og har haft stor betydning, og som derigennem ønsker at bidrage til J.A.K.s fremtidige arbejde.

Ideologisk sparekasse lukker
J.A.K. Østfyns Andelskasse fusionerer med
Folkesparekassen efter 20 år i Langeskov,
skriver Palle Søderberg i Fyens Stiftstidende mandag den 12. marts 2007

Mindeord
Den 23. december 2006 sov Martha Carlsen, Silkeborg stille ind.

J.A.K. bladet nr. 3 – 2007

Læs de enkelte artikler herunder.

Energierne skal samles
AF EJGIL JENSEN, FORMAND FOR LANDSFORENINGEN J.A.K.

Landsforeningens bestyrelsesberetning for 2006
En ting er helt sikkert:
Vi er mange, der ønsker at bevare Landsforeningen J.A.K. under en eller anden form uanset antallet af medlemmer.

Referat fra Landsforeningen J.A.K.s repræsentantskabsmøde

Landsforeningen J.A.K.s bestyrelse, valgt 2007

Landsforeningens årsregnskab 2006

J.A.K. foredrag på CD
Af Jakob Mikkelsen
… køb nogen af disse cd’er og lyt til de gamle. Forstå dem i den tidsramme, de taler i, og brug det i din egen forståelse af J.A.K. – og gå så ind i arbejdet med at forny J.A.K. og gøre bevægelsen moderne – uden at miste idealet.

Hvor skal vi begynde?
En vision for virke ud i tiden
Af Ejgil Jensen
Al viden er på vort nuværende stade midlertidig, og den sande indsigt ved vi overhovedet ikke, hvad er. Vi må erkende, at vi absolut ingen sand viden har om noget som helst.

Landsforeningen J.A.K.s repræsentantskab 2007

J.A.K. bladet nr. 4 – 2007

Læs de enkelte artikler herunder.

J.A.K. før, nu og fremover
Leder af redaktionen

Historie og vision
AF JAKOB MIKKELSEN, NÆSTFORMAND I LANDSFORENINGEN J.A.K.
Med økonomisk frigørelse mener jeg mennesker, der – forgældede eller gældfrie – ikke lader deres handlinger styre af muligheden for økonomisk tab eller gevinst.

Visionen er tilbage!
AF LARS FOMSGAARD
VISIONEN ER HER ENDNU. Jeg har en vision om et rentefrit samfund, jeg har en vision om en rentefri samfundsbank, som jeg gerne vil dele med andre og udbrede.

J.A.K. ud i tiden
AF EJGIL JENSEN, FORMAND FOR LANDSFORENINGEN J.A.K.
Vil vi virkelig noget med J.A.K., så skal vi leve det og ikke kun tale om det.

Ett svenskt perspektiv på JAK
AF OSCAR KJELLBERG, JAK MEDLEMSBANK (VD 1993 – 2004,
UTVECKLINGSANSVARIG SEDAN DESS)
Idag är vi vana vid en årlig tillväxt i antal medlemmar och allt annat med nästan tio procent per år och så har det varit sedan innan vi blev bank.

J.A.K. Fonden
Af Finn Bentzen
Fonden … et redskab, der kan være medvirkende til at åbne øjne for, hvorfor rente, spekulation, egoisme, rig/fattigsituationen, miljøsvineri, krige og kannibalisme m.v. ikke fremmer næstekærligheden og medmenneskelig forståelse.

Hvorfor opstod idéerne til J.A.K. bevægelsen i starten af det forrige århundrede?
AF KAI HVALSØE
Megen modgang har modnet J.A.K. og vist os, at det er kærligheden til den uselviske side ved hele bevægelsen, der er så stor, at den har overlevet al modstand på en god og lærerig måde.

Kundeportræt:
Thisted Andelskasse – tilpas anderledes!
Af Kristine Frøkjær
I de år drømte jeg om et pengeinstitut, som var villig til at give mig det fornødne råderum, eller sagt på godt dansk: kreditkroner, mens jeg arbejdede mig frem mod verdensberømmelsen.

J.A.K. pengeinstitutternes årsregnskaber for 2006
Af Uffe Madsen
En rentefri andel på ikke under 50% af såvel indlån som udlån ville være ønskelig og på ingen måde uoverkommelig…

Hvad er vores historie?
Hvorfor er vi her?
Hvordan er vi nået hertil?
Folkesparekassens og J.A.K. andelskassernes baggrund er J.A.K.s ideologi om rente- og spekulationsfri pengecirkulation.

Mindeord af Jenny Andersen
Ragni Kristensen er død – En æra er forbi
– Sådan føler jeg det!

Har du tænkt over . . . .?
Velstanden gør os mere og mere forgældede!
AF JAKOB MIKKELSEN, NÆSTFORMAND I LANDSFORENINGEN J.A.K.

J.A.K. bladet nr. 5 – 2007

Læs de enkelte artikler herunder.

Der er stadig brug for J.A.K.
Leder af redaktionen

Velfærd er vigtigere end velstand
Af MF Lone Møller (S)
Velstanden trives, men samtidig kvæles velfærden.

Velstand for de få
AF MADS BEYER OG LARS ANDERSKOUV, MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE
Mens vi i Danmark bliver rigere og kæmper for velstandsforbedringer,
bliver udviklingsbistanden reelt sat ned.

Når højere velstand
bliver til lavere velfærd

AF DENNIS KRISTENSEN, FORMAND FOR FOA

Velstandsbetragtninger
den 4. juli år 2007 tidlig morgen, før de fleste af jer har fået øjne!
Af Finn Bentzen
Skal bevægelsen fortsat være levende, skal der til stadighed være ”bevægelse”. Vi er heldigvis så få, at der ikke er plads til intriger og interne magtkampe.

J.A.K. pengeinstitutter
Opgørelse pr. 30. juni 2007 – halvårsregnskaber
AF UFFE MADSEN

Den danske Mazdaznans historie og relationerne til J.A.K.
Udarbejdet af Karina Blankenborg, Margit Christiansen og Solveig Jacobsen.
Redigeret af Finn Bentzen.

Hvorfor gælder skattestoppet ikke for investorer/kapitalfonde?
Næste J.A.K. blad har temaet Kapitalfonde, og med nedenstående artikel tager Finn Bentzen allerede i dette nummer hul på emnet:

Nyt fra bestyrelsen
Nyhedsbreve – Struktur igen – Deltagelse i repræsentantskabsmødet den 28. 10. 2007 – Formandsposten i Landsforeningen J.A.K.
Af Jakob Mikkelsen og Lars Fomsgaard

Nyt fra Andelskassen J.A.K. Slagelse
Af Peter Djurtoft
1. Morsø Andelskasse sammenlægges med Andelskassen J.A.K. Slagelse
2. Lis Palmer – tidligere direktør i Eggeslevmagle Fælleskasse – stopper

Arrangementsreferater
1. På tur med J.A.K. Region Syd- og Vestsjælland til Fri og Fro
2. Region Sydjylland i Geografisk Have i Kolding

Læserbrev:
Øget velfærd – hvordan?
AF JENS CHR. STAUSHOLM CHRISTENSEN