J

Dette nummer af JAK bladet er tilegnet J.

J’et i JAK.

For hvad står de tre – lidt okulte bogstaver egentlig for?

De står for Jord, Arbejde og Kapital og i denne plus de to efterfølgende blade, vil jeg forsøge at forklare hvorfor.

J står altså for jord

Moder Jord, Jorden, jorden under mine fødder, jord, der får livet til at spire og gro, jord, der rummer den næring, som livet består af.

Det kan selvfølgelig være Jorden – sådan som i jordkloden og alt, hvad der er på den.

Men når JAK bruger bogstavet J og ordet jord som den ene af de tre grundlæggende piller i JAKs opfattelse af verden, så er det fordi jord i den sammenhæng er et symbol.

Jord og J’et symboliserer vores ressourcer. Jordens ressourcer.

J og jord står for de ressourcer, som vi har til rådighed. Ikke penge, diamanter eller din tålmodighed og dine kræfter til at ændre verden.

Nej, ressourcerne er de ressourcer, som altid har været her, og som vi mennesker kan forfine og tilpasse med vores hænder, viden eller arbejde.

J’et i JAK står for vores alle sammens fælles ressourcer. I gamle dage var jord i sig selv en vigtig ressource – det er den også i dag. I gamle dage – altså for blot 50 år siden – var den del af vores ressourcer nok mere synlige, end jorden

Og det er sådan set – groft sagt – korrekt. For ressourcer er de grundstoffer, der skal til, for at vi sammen kan skabe noget andet. Det er byggestenene for menneskets udvikling.

Vi bearbejder, forfiner, raffinerer og ændrer på verden med de ressourcer, som vi har til rådighed. Vi bygger huse af ler, træ og metal, som vi udvinder af malm. Vi trykker bøger ved hjælp af trykkeri-maskiner, som vi bygger af ressourcer, Jord.

Jord står for de ressourcer, som vi har til rådighed. Ikke penge, diamanter eller din tålmodighed og dine kræfter til at ændre verden.

Alt er ressourcer, som altid har været her og som vi – mere eller mindre frit – kan benytte til at skabe nye forbedrede ting og nye ressourcer af.

Jord, J’et, står for ressourcer, og det kan være alt fra jord, træ, korn, bier, honning, gødning, nitrat, grundstoffer, bøger, huse, fødevarer, software, apps, hardware, tøj, idéer, læring, teknikker, industriprodukter, services og meget meget mere.

I JAKs billede er jord grundlaget for, at mennesker kan skabe noget. Vores bearbejdning af ressourcerne er nemlig det næste ben i JAKs filosofi: Arbejde.

Ved at tilføre vores arbejde (bearbejdning) til jorden (ressourcerne) skaber vi den ægte værdi. Kapitalen. K står for ægte værdier. Ikke et pengebeløb eller kontant afregning, men den værdi, som vi skaber ved at bearbejde verdens ressourcer med vores arbejde.

Du kan læse mere om A’et og Arbejde i næste nummer af JAK bladet.

Jord – i JAKs opfattelse – er noget, som vi alle har ret til at skabe ægte værdier ud af. Når vi tilfører vores arbejde til jordens ressourcer, så skaber vi ægte værdi. Ægte, fordi der også eksisterer uægte værdi. Det kan du læse mere om, når vi kommer til temanummeret om Kapital, K.