Ingen penge – kun tid

En tidsbank er et udvekslingsredskab, som kan bruges til at samle folk og skabe lokal udvikling. I en tidsbank er valutaenheden tid. I et tidsbankfællesskab deponerer man tid i banken ved at hjælpe andre og hæver sin tid i banken, når man selv har brug for hjælp.

Hvordan virker en tidsbank?

  1. Alle har noget at byde ind med i fællesskabet – det handler blot om, at man hjælper hinanden med at afdække, det den enkelte kan bidrage med.
  2. Ingen penge – kun tid. Når et medlem af tidsbanken har brug for hjælp, er det dem, der styrer tidsbankens opgave, at matche behov med den rette hjælper og skabe kontakten. Det er vigtigt, at der er tillid mellem de personer, der matches, og det kan tidsbanken være garant for.
  3. Ved at give tid optjener du også tid, som du selv kan bruge på at få hjælp, undervisning, selskab, eller hvad der ellers findes af muligheder i tidsbanken. Kun fantasien og skattevæsnet sætter grænser.
  4. Det gavner både dig og det fællesskab tidsbanken omfatter. Ud over direkte fordele af at få og give hjælp, giver det også et dybt fællesskab med de andre i lokalområdet, får den enkelte til at føle sig værdifuld, opbygger selvværd, hjælper unge eller ledige tættere på beskæftigelse

Der er størst chance for succes, hvis tidsbanken tilpasses behovene.

Erfaringer fra Timebanking i England

Inden man laver sin egen tidsbank, er det en god idé at lave en undersøgelse af fællesskabets ressourcer og behov, så tidsbanken kan designes på baggrund af fakta. Samtidig er det også vigtigt at se tidsbanken som et værktøj til en lokal udvikling, i stedet for at gøre det til et isoleret projekt. Når man går i gang, så brug udviklingsværktøjer, som er gennemsigtige og understøtter de lokale i at udtrykke deres mål, behov og ressourcer. Design tidsbanken på basis af de mål, der er aftalt i fællesskabet og forstå, at der findes mange forskellige modeller. Accepter, at de der håndterer ”tidsudvekslingen” ikke kan løse alt og undersøg og arbejd med bæredygtighed i forhold til deltagerne, koordinatorerne, strukturerne og eventuelle økonomiske støtter.

Martin Simon har i 2010 udgivet bogen Your Money or Your Life: Time for Both

JAK Danmark får den 4. november besøg af Martin Simon, som er stifter af tidsbanker i England, hvor han etablerede den første tidsbank ”Fair Shares” i 1998. I 2003 blev han leder af Timebanking UK og havde en finger med i udviklingen af 250 tidsbanker med over 20.000 deltagere.

Martin Simon har i 2010 udgivet bogen Your Money or Your Life: Time for Both

Bogen handler om tidsbanker og fortæller om, hvor meget vi i virkeligheden har behov for hinanden og for samarbejde. Bogen viser de forskellige måder, han ser folk bryder fri af den massive afhængighed af det finansielle system. Han inviterer os til at ændre både vores eget og andres liv, så vi sammen kan nyde et rigere og sjovere liv, ved at være en del af en ny stærk folkebevægelse.

Se mere om tidsbanker på:

www.timebank.dk

www.timebanking.org

www.fairshares.org.uk