Hvilket slags samfund ønsker vi?

Af Eloneh Klit Malm, formand for JAK Danmark

Svaret på det kommer an på, hvilket slags liv vi hver især ønsker. Men uanset hvad, er der noget, som trænger til at blive ændret og for at få virkelige ændringer, der ikke bare er håbløse lapper og knopskydninger på nuværende systemer, er det umådelig vigtigt med en sammenhængende vision for, hvor vi vil hen, og hvilket slags liv vi ønsker.

Hvis vi virkelig vil, kan vi skabe nye muligheder for vores samfund ved et stykke visionært arbejde, hvor der designes systemer, som understøtter, fremmer og prioriterer det, vi arbejder hen imod.

Det er især vores økonomiske tænkning, der er med til at fastholde både systemer og det enkelte menneske i gamle uhensigtsmæssige måder. Det nuværende system fremmer samlet set en skæv fordeling af magt og økonomisk rigdom – og dermed også afmagt, konflikter og fattigdom. Den ubalance er desværre også medskaber af frygt og mistillid, som igen er med til at fastholde mennesker og samfunds trang til, at beskytte den magt og rigdom de har opnået.

Det økonomisystem vi har, kan karakteriseres som en hensynsløs økonomi – og det kræver ændringer i vores værdier, kultur og bevidsthedsniveau at få et skifte til en hensyntagende økonomi, som prioriterer og understøtter det fælles bedste, og hvor man undgår at drive rovdrift på jord, dyr og mennesker.

 

Vi skal nå frem til at se vores omgivelser som havende en værdi i sig selv, som ikke afhænger af brugsværdien for os som mennesker. Et sådant skifte i vores tænkemåde vil betyde, at der vil være mange ting, vi som mennesker vil holde op med – og vi vil helt sikkert ønske at behandle jord, dyr og hinanden anderledes, end vi gør i dag. Det kræver et ændret fokus fra mig-mig-mig til fællesskaber og relationer, hvor vi bidrager med hver vores viden og erfaring og for at komme der til, skal vi som samfund justere vores værdier.

Det skifte er på vej, godt hjulpet af:

  • Dybe kriser, som opstår med kortere og kortere mellemrum
  • Mennesker der tager lederskab, og nye måder som fortælles og leves
  • Sociale bevægelser
  • Tillidsbaserede fællesskaber, hvor tanker bringes ind i dagligdags rammer
  • Eksperimentel uddannelse

Det er sådan noget som CSA (community suported agriculture), fælles jordfonde, lokalvaluta, fødevarefællesskaber, naturgenopretning, intentionsdrevne fællesskaber og samfundsbanker der kan bringe fremtiden ind i nutiden og inspirere til samfundsmodeller, der understøtter en ny samfundsnyttig og tillidsbaseret vision.

 

Ved hjælp af nye visioner vil man kunne skabe et samfund, hvor det økonomiske og sociale liv vil være langt mere rodfæstet i lokalområdet. Mere produktion vil være lokal med kortere og mindre komplekse forsyningsstrukturer. Flere fødevarer vil komme fra samfundsstøttede landbrug og industri (CSA/CSI). Vi vil ønske at være mere lokalt bundet op og mere interesserede i langsigtede beslutninger. Familierne vil kunne leve tættere på deres arbejde med mindsket transportbehov og dermed arbejde mere, hvis de ønsker det. Der vil opstå et udvidet lokalt demokrati. Vi vil se ejerskaber af forskellig slags: lokalejede, forbrugerejede og medarbejderejede forretningsmodeller – nonprofithybrider – socialøkonomiske virksomheder. Disse modeller kan blive det normale, og vi vil gå fra at finde mening i forbrug til at finde mening i relationer og arbejde. Med mere tid og overskud til langsommere liv med plads til familie, uddannelse, fællesskab, nydelse og kreativitet.

 

Artiklen er inspireret af et foredrag af James Gustave Speth, som bl.a. har udgivet bogen ”America the Possible: Manifesto for a New Economy”