JAK er en forening som arbejder for et bedre og mere retfærdigt samfund, hvor ingen kan tjene på andres arbejde gennem rente på penge og spekulation i kapital.

JAK er forkortelsen af de tre anerkendte produktionsfaktorer: Jord – Arbejde – Kapital

 

Vi mener at:

Penge skal anvendes som et rentefrit byttemiddel til at understøtte produktion og forbrug af varer og tjenester, og ikke anvendes til spekulation.

Økonomien skal tilpasses en bæredygtig Økologisk udvikling.

Samfundets penge – Både fysiske og elektroniske – skal udstedes af samfundet (Nationalbanken), på et rentefrit grundlag og ikke af private banker.

Samfundet skal udstede den mængde penge, som er tilstrækkelig for at formidle handel og produktion i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde en bæredygtig udvikling.

 

Hvad gør vi:

Arbejder for økonomisk frigørelse for den enkelte såvel som for samfundet i sin helhed.

Spreder kendskabet til rentens og spekulationens påvirkninger af mennesker og miljø.

Synliggør sammenhængen mellem økologisk og økonomisk bæredygtighed.

Øger diskussionen og fordyber debatten om rentesystemet og pengeskabelsen gennem indlæg på sociale medier, udstedelse af nyhedsbreve, udgivelse af JAK bladet , afholdelse af kurser og seminarer, studiekredse m.v.