Grattis til JAK Sverige – med de 50 år

I dette efterår er det 50 år siden, at JAK Sverige blev startet.

Den rentefrie bevægelse i Sverige har haft en forrygende udvikling, og har i jubilæumsåret omkring 40.000 medlemmer.

I JAK Bladet nr. 41-1965 er der en stor omtale af, at der på et møde i Stockholm lørdag den 18. september 1965 blev stiftet en forening ved navn “J.A.K. – Riksförening för ekonomisk upplysning”. Direktør for JAK Banken i Danmark – Halfdan Kristiansen – var til stede på mødet, og orienterede om JAK i Danmark, som var modellen for den nye forening.

Det fremgår også af omtalen, at den nystartede forening alene har til opgave at oplyse om rentens skadelige virkning, og at der efterfølgende er til hensigt at etablere et praktisk arbejde i form af et opsparings- og lånesystem i lighed med JAKs danske Fordelingssystem. I den første tid skulle kommunikationen med foreningens medlemmer i Sverige ske gennem det danske blad, hvor der ville blive afsat plads til svenske artikler og nyheder.

Til formand for foreningen blev valgt direktør Gunnar Hedfors, Jönköping, og Åke Mobrandt, som var en af ildsjælene bag opstarten af foreningen, blev valgt til kasserer.

Det praktiske arbejde startede med første indskud i 1967, og det første rentefrie lån blev udbetalt i 1969. Lånet var på 3.000 kr. og blev anvendt til at indfri et banklån.

Siden 1965 har JAK Sverige været igennem en rivende udvikling. Især i årene efter 1990, hvor der opstod en stor finansiel krise i Sverige og med bl.a. høj rente til følge, var der meget stor tilgang af nye medlemmer, som ønskede at blive en del af det rentefrie fællesskab. Der blev ansøgt om tilladelse til at oprette en bank, og i 1998 blev JAK Medlemsbank en realitet.

JAK Sverige har gennem årene formået at få en stor tilgang af medlemmer, som på nuværende tidspunkt ligger omkring 40.000, der er fordelt over hele landet. Alle medlemmer ekspederes fra kontoret i Skövde, men det ideelle arbejde foregår i stort omfang gennem de mange lokalafdelinger landet over, hvor der på møder og studieaftener drøftes økonomiske spørgsmål.

JAK Danmark ønsker vores venner i Sverige et stort tillykke med de 50 år – takker for et godt samarbejde gennem årene og håber på alt godt for JAK Sverige fremover.