Det er godt at have verdensmål

Verdensmålene består af i alt 17 mål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Disse mål blev fastlagt og accepteret af 150 verdenslederne i FNs hovedkvarter i USA i september 2015.

Verdensmål betyder, at alle lande i verden vil påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt.

Succesen med at nå de 17 verdensmål vil afhænge af de enkelte landes politik og planer, men også af hvad virksomheder, organisationer og private mennesker i verden gør.

De 17 verdensmål er en rettesnor, som kan bruges til planlægning af fokuserede indsatser, men de kan også bruges til at holde virksomheders udviklingsstrategier og arbejde for bæredygtighed op imod. Her i Danmark bobler det af initiativ, ikke politisk men fra private virksomheder, skoler og organisationer.

Et af de steder, hvor der arbejdes konkret og aktivt med at forholde sig til de 17 verdensmål er Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). De kommende tre år vil medarbejdere og de 1600 studerende fokusere på én samlet opgave, nemlig at udvikle løsninger på FN’s 17 verdensmål. Det er stort, at en akademisk institution engagerer sig så målrettet i at løse nogle af verdens største udfordringer.

KADK håber med dette fokus at kunne inspirere erhvervslivet og samtidig uddanne kandidater med kompetencer til at bidrage til en bæredygtig verden. De studerende arbejder allerede i dag med at udvikle design og arkitektur, der relaterer direkte til FN’s verdensmål.

Nogle af de aktuelle projekter:

“Collapsable furniture”, som er møbler, der laves af lette materialer og kan foldes helt sammen. Det interessante ved dem er, at de samles, så de er bærende på trods af, at der ikke bruges sædvanlige stærke materialer. Det betyder, at man burger færre naturressourcer og en mindre udledning af CO2 ved fragt rundt i verden.

“Gobi-ekspeditionen”, hvor studerende er taget til Kina, der kæmper med sand, der æder sig ind over grænsen, befolkningstilvækst i byer, ekstremt mange betonbyggerier og tiltagende luftog vandforurening. En undersøger muligheden for at producer mursten af sand fra Gobiørknen som erstatning for beton. En anden har udviklet materiale, der som fluepapir tiltrækker og binder partikelforurening og en tredje arbejder med et biologisk vandrensningssystem.

“Conserving Growth”, som er en strategi for, hvordan man med integrering af planter i bygningsværker kan forbedre klimaet og nedbringe temperaturen i overophedede byer uden at skrue op for aircondition og energiforbrug.

Se meget mere om nogle af projekterne på kadk.dk/nyheder/dagbog-fra-gobi-gobi-tur-retur.

Der findes allerede en masse tilgængelig viden om verdensmålene. En af de lettere tilgængelig er den side, som er udviklet til undervisningsbrug på dansk www.verdensmaalene.dk. Et andet er FN officielle side www.un.org/sustainabledevelopment.

En af de danske samfundsdebattører herhjemme, som insisterer på vigtigheden af at arbejde med disse verdensmål er professor Steen Hildebrandt. Noget af det, han så rigtigt siger er, at der er kun én vej, og det er den bæredygtige, for selvfølgelig er der i en verden med næsten 10 milliarder mennesker ikke plads til ikkebæredygtige løsninger. Det er naivt at forestille sig, at ”business as usual” er en mulighed. Steen Hildebrandt er redaktør på en bog om de 17 verdensmål, som blev udgivet i slutningen af 2016 ”Bæredygtig global udvikling – FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv”. Som virksomhed kan du umiddelbart gå i gang med at forholde dig til de 17 verdensmål eller bare nogle af dem ved hjælp af redskabet SDG Compass, der er oversat til dansk. Kompasset giver værktøjer, der gør det muligt at gøre bæredygtighed til en integreret del af virksomhedens strategi.