Gode Penge på Ry Højskole

Hvis banker og penge er noget, man interesserer sig for, bliver der rig lejlighed til at snakke, spille, rappe og synge om penge til sommer.

Gode Penge og Ry Højskole inviterer til en uges sommerhøjskole med foredrag, workshops, Nyt Nordisk Pengekøkken, læringsspil, sketches, improv og andet gøgl. En halv snes af kernefolkene i Gode Penge vil stå for løjerne i samarbejde med højskolelærer Jeppe Graugaard.

Gode Penge er en forening, der oplyser om bankernes pengeskabelse og arbejder for en reform af det nuværende system. Der har inden for de sidste få år bredt sig en erkendelse af, at banker skaber penge gennem udlånet og således øger pengemængden ganske autonomt. Den engelske nestor inden for forskning i centralbanker Charles Goodhart skrev således i sommer, at denne forståelse nu må anses for at være den fremherskende blandt fagfolk. Dette kun tre år efter tre økonomer fra Bank of England sendte den artikel på gaden, ”Money Creation in the Modern Economy,” der har skubbet alvorligt til mainstream-forståelsen.

Der er dog et skridt fra at anerkende bankernes pengeskabelse til at erkende, at det skaber alvorlige problemer, som for eksempel boligbobler og andre udlånsfinansierede finansbobler. Gode Penges formand Rasmus Hougaard Nielsen skrev sammen med stud.scient.soc Marie Hedegaard Jørgensen i oktober en analyse af den aktuelle boligboble og fastslog, at bankerne bærer en meget stor del af skylden herfor.

Det afvises jo traditionelt af bankerne, der blot ”imødekommer kundernes efterspørgsel”.

Erkender man imidlertid den store og proaktive rolle, som bankernes udlån og pengeskabelse spiller, forstår man også bedre, hvilket centralt ansvar bankerne har for oppustning af boligbobler.

I forbindelse med offentliggørelsen af analysen arrangerede Gode Penge en happening på Regnbuepladsen i København, hvor en gigantisk boligboble i gummi blæstes op og eksploderede under nogen mediebevågenhed.

Gode Penge har eksisteret i tre år og har nu 800 medlemmer og en kernegruppe af forskere, formidlere og aktivister på 30-40 personer.

Aktiviteterne omfatter blandt andet forskning, økonomiske analyser, videnskabelig publicering, lobbyarbejde med politikere og partier, studiegrupper for henholdsvis lægfolk og specialestuderende, konferencer, radioog TV-optræden, aviskronikker og -debatter, folkeuniversitetsforedrag i fem byer, kunstudstilling, gadeaktioner, medlemsfester, PengeSnak, Folkemødet på Bornholm, lokalafdeling i Aarhus, og deltagelse i International Movement for Monetary Reform. Og selvfølgelig online:

www.godepenge.dk, fb-siden ”Gode Penge”, fb-gruppen ”Gode Penge – Debatgruppen”, Twitter: Gode Penge, og dusinvis af oplysende videoer på You Tube.

Vil man smage på løjerne og måske være aktiv for den gode sag, kan man skrive til foreningskoordinator Sofie Brink Nielsen på sofie@godepenge.dk.