Gældsindustrien

I en opgørelse, foretaget af IMF (International Monetary Fund), er den samlede globale gæld nu på et historisk højt niveau, set i forhold til værdien af produktionen (BNP). Under Corona-krisen har vi i 2020 set den største årlige gældsstigning siden Anden Verdenskrig. Den stigende gæld skyldes dels den statslige låneoptagelse for at dæmpe krisens økonomiske følger, og dels forøget gæld, optaget af virksomheder og private.

I Danmark er gælden, der er optaget af virksomheder og private, blandt verdens højeste, hvorimod vi med den offentlige gæld ligger på et mere afdæmpet niveau.

Forskellen mellem den reelle økonomi i form af BNP og finansøkonomien i form af gældsøkonomien er, som det fremgår af figuren, accelereret over de seneste år. De mange overskydende penge fra finansøkonomien er især gledet over i aktie- og ejendomsmarkedet med store værdistigninger til følge, og dermed stigende økonomisk ulighed i både indtægter og formuer.

En stor gæld er ikke nødvendigvis problematisk så længe renten er omkring nul, men nu er inflationen begyndt at melde sig i form af stigende priser, og i en sådan situation reagerer centralbanker normalt med at hæve renten for at dæmpe aktiviteten.

Men med den nuværende ekstremt høje gæld, vil en rentestigning risikere at kvæle såvel virksomheder som private, ligesom mange landes økonomi kan kollapse.

Netop spørgsmålet om gældens størrelse er omdrejningspunktet i en artikel fra nyhedsmediet Zetland, hvor investeringsguruen Ray Dalio, som har skabt verdens største hedgefond (Bridgewater), mener, at vi er underkastet en gældscyklus og at stor gæld historisk bevist er årsag til store globale omvæltninger.

Ifølge Ray Dalio er der tale om en gældscirkel som på den lange bane bevirker, at når gælden har vokset sig for stor, vil økonomien bryde sammen, formuer udjævnes gennem devaluering og økonomien vil gå i stå i en periode. Derefter startes der forfra med genopbygning af økonomi og produktion.

Hvis teorien er rigtig, er spørgsmålet så, hvilke faktorer, der vil få økonomien til at vælte? Et godt bud kan være de store udfordringer med klima og miljø, vi står overfor, og som nødvendigvis skal løses indenfor meget kort tid.

Der er ingen tvivl om, at vi i dag har en ekstrem høj gæld, og at den nødvendigvis skal tvinges ned i niveau med samfundets reelle værdi (dvs. BNP). Alle tegn viser, at det kommer indenfor en overskuelig tid og at det vil gøre ondt på især den finansielle verden, men også på ejere af aktier og fast ejendom.