Formuerne smuldrer under coronakrisen

I denne tid ser vi hver dag overskrifter som denne i dagblade og nyhedsmedier. Set i øjeblikket er det også helt rigtigt, at ejere af aktier må se et fald i værdierne, hver gang der lige skal checkes børskurser på nettet. Det er også helt forståeligt, at aktieejere panikker når de ser, så store og usædvanlige fald i kurserne.

Spørgsmålet er så, om vi bør have så stor medynk for aktieejerne?

Set i et lidt længere forløb, har det at eje aktier nemlig slet ikke været så dårlig en placering af formuerne. Alene i 2019 gav Danske børsnoterede aktier iflg. Nationalbanken et afkast på 29,1 pct., hvilket er det største siden 2015.

Går vi tilbage til 2008, hvor økonomien var skudt i sænk af finanskrisen, blev indekset for de 20 største danske aktier (C20-indekset) noteret til lidt over 300. Dette indeks, der nu hedder C25, idet der er kommet 5 nye selskaber med, lå torsdag den 12. marts på omkring 1.000 – altså tre gange så meget som i 2008. Og det er vel ikke så ringe endda med en tredobling af en investering over 12 år?

Overskrifterne i disse dage er nok mest møntet på faldet i aktiekurser den sidste måneds tid – altså i den periode, Corona-smitten herhjemme er kommet i fokus. Over denne måned er index’et faldet fra 1.266 til 971 torsdag den 12. marts – altså et fald på over 23 pct.

Faldet over denne måned er dramatisk, men den høje kurs for en måned siden var langt over værdien af aktierne og var pumpet op i en spekulativ spiral i forventning om, at aktierne kort tid efter kunne sælges med fortjeneste. Altså ren og skær varm luft.

Når vi betragter fænomenet med køb og salg af aktier er det afgørende, at der samfundsmæssigt ikke tilvejebringes værdier ved stigende kurser. Aktien er et bevis for ejerskab af en virksomhed, og hvis der er opgang i konjunkturerne, vil der herske en forventning om større indtjening med højere pris for aktien til følge. Da økonomiske konjunkturer ikke bare har én retning, men også kan være faldende, vil prisen på aktierne også blive udsat for fald, som vi ser det i disse dage. Prisen på aktier er derfor i stort omfang en afsmitning af forventninger.

Der er ingen tvivl om, at denne forventning til stort afkast har påvirket kurserne, som var steget til helt urealistiske højder. Når stigninger i væsentlighed overgår landets stigning i BNP, vil der være grund til bekymring, og det er lige det, som er sket her.

Det er ikke helt forkert at sammenligne aktiekøb til de opskruede priser med købt af en lottokupon. Måske giver det en gevinst?

Samfundsmæssigt er vi netop nu vidne til en tilpasning af aktiekurserne, så de kommer tilbage på et realistisk niveau, og der er derfor ingen grund til at ynke de investorer, som håbede på gevinst, men ikke fik den.