Formanden har ordet

Så er sommeren over os – og Folkemødet på Bornholm er vel overstået, med mange nye kontakter og samarbejdspartnere for JAK Danmark. I skrivende stund er vi netop kommet hjem og kan igen i år glæde over mange interessante debatter om bæredygtighed og økonomi. På årets folkemøde fravalgte vi at have en stand og var i stedet ude blandt deltagerne for at diskutere JAKs ideer. Andelen af sympatisører og folk, der forstår, hvorfor vi skal ændre det økonomiske system, er langt højere end tidligere, hvilket selvfølgelig glæder os rigtig meget. Se billeder og indtryk fra Folkemødet 2015 på www.jak.dk eller på Facebook.

I bestyrelsen har vi her i foråret taget fat på at finde ind til JAK Danmarks kerneværdier og foreningens oprindelige sjæl.

Foreningen JAK Danmark er i en fase, hvor de nuværende medlemmer og bestyrelsen ikke er påvirket direkte af den karismatiske grundlægger K. E. Kristiansen og heller ikke har fået overleveret foreningens sjæl i sin fulde styrke fra den tidligere generation. Det betyder, at foreningen, for at styrkes, har behov for at finde ind til JAKs oprindelige sjæl.
At genfinde den oprindelige kerne vil give et fundament, hvorfra vi som bestyrelse og forening kan udbrede budskabet om, at en anderledes økonomisk tankegang er mulig, og at det ér en reel mulighed at ændre den praksis, der i dag er omkring styring af pengesystemet.

Arbejdet med en sådan revitalisering, er så småt sat i gang i bestyrelsen og vil præge bestyrelsesarbejdet den kommende periode. Jeg har et ønske om, at det på sigt kommer både bestyrelsen selv, medlemmerne i foreningen, samarbejdspartnere og samfundet til gavn og glæde.

Med ønsket om en glædesfyldt og dejlig sommer til alle
Lone Klit Malm, formand for JAK Danmark