Foredrag om KAPITAL – “Mindre ulighed”

NY DATO: Torsdag 18. november 2021 kl. 19:30-21:00.

JAK Danmark tilbyder 3 foredrag i Aarhus med temaer om JAK’s 3 grundværdier ”Jord – Arbejde – Kapital”. Temaet for dette foredrag er KAPITAL med relation til FN’s Verdensmål nr. 10 – “Mindre ulighed”

Foredragsholder er Uffe Madsen, Silkeborg.
Han er uddannet økonom og har i sit arbejdsliv været ansat indenfor finansielle institutioner i indland og udland. Indtil 2011 direktør for Folkesparekassen i Silkeborg.
Ved siden af sit arbejde med bankvirksomhed, har han haft interesse for og udbygget sin viden om vores pengesystem ud fra en kritisk og alternativ vinkel.

Uffe vil i sit oplæg tale om, hvad kapital i virkelighed er for en størrelse, og hvordan pengesystemet påvirker vores samfundsøkonomi med relation til den ulige fordeling af værdierne. 

Foredraget er arrangeret i samarbejde med DOF Vendepunkt og afholdes på Antroposofisk Kulturhus, Rosenvangs Allé 251, 8270 Højbjerg.